Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zbocze doliny rzeki Kamiennej

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Zbocze doliny rzeki Kamiennej stanowią formy skalne dobrze zachowane, częściowo zarastające. Naskalne i kserotermiczne zespoły roślinne na niewielkich niezakrzaczonych powierzchniach. Ruiny warowni średniowiecznej – dobrze zachowane. Zespół położony w Podgrodziu, gmina Ćmielów.