Sprawy społeczne

  1. Informacja dotycząca wydawanie decyzji pozwalającej na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich na terenie Powiatu Ostrowieckiego- do pobrania.
  2. Dokumenty niezbędne do wszczęcia sprawy:

Wniosek- do pobrania

Oświadczenie-  do pobrania

Upoważnienie- do pobrania

 

Informacja dotycząca pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla kombatantów:

Informacja dla kombatantów- do pobrania