Wniosek wydanie karty wedkarskiej wraz z zaswiadczeniem o zdanym egzaminie