Rolnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu gruntu ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu gruntu ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu dla gmin – Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i Waśniów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pochodzeniu gleby

Wniosek wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie

Wniosek o wydanie duplikatu karty wedkarskiej

Wniosek o zmianę danych w karcie wędkarskiej

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt egzotycznych (2021)

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt egzotycznych (2021)

Wniosek o zmianę danych w rejestrze zwierząt egzotycznych (2021)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów)

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów)

Informacja ws. wykonywania prac w obrębie drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Wnioskiem o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wzór oświadczenia celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej