Opłaty

Wszelkie opłaty w Starostwie można dokonać:

– w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)