Opłaty

INFORMACJA DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH OPŁAT

Płatności należy dokonywać na poniższe rachunki:

  • rachunek podstawowy:

BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

08 8507 0004 2001 0047 5042 0002

dotyczy m.in. opłat:

– za zajęcie pasa drogowego,
– za rejestrację i wyrejestrowanie samochodu,
– za prawa jazdy,
– za dzienniki budowy,
– za karty wędkarskie,
– za parking i holowanie pojazdów,
– opłaty geodezyjne.

 

  • rachunek pomocniczy:

BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

          76 8507 0004 2001 0047 5042 0039

dotyczy wpłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie gruntów Skarbu
Państwa

 

  • rachunek pomocniczy:

BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

          78 8507 0004 2001 0047 5042 0003
dotyczy wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Św. –
    Santander 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220
  • w Kasie Urzędu Miasta Ostrowca Św. – ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św.

 

Wszelkie w/w wpłaty można dokonywać w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego.