Transport drogowy rzeczy/osób

1.  Wydanie/zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

  2. Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

4. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji

    5. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

6. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób:

– samochodem osobowym,

– pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie

z  kierowcą

7. Zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób;

– wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji,

– wydanie wtórnika licencji lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty

8. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II i III