Referat Praw Jazdy

 

DRUKI DO POBRANIA:
WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii odpowiedniego szkolenia;
3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
5. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dotyczy kategorii AM,A1, B1, T)
6. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
7. dowód osobisty do wglądu;
8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

OPŁATY: 100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
– w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

druk do pobrania:
– pełnomocnictwo ogólne

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji pok. nr 2.

PLIK DO POBRANIA:
– BRAK
Uwaga: Podczas skanowania wniosków pobieranych ze stron internetowych występują problemy techniczne, uniemożliwiające właściwe przesłanie danych do produkcji prawa jazdy przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2
Druk wniosku można pobrać także w dowolnym urzędzie wydającym prawa jazdy na terenie kraju, a następnie wypełniony przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

WYDAWANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU ZAGUBIENIA, KRADZIEŻY

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
3. dowód osobisty z aktualnymi danymi lub zaświadczenie o zameldowaniu;
4. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

OPŁATY: 100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
– w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

druk do pobrania:
– pełnomocnictwo ogólne

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji pok. nr 2

PLIK DO POBRANIA:
– BRAK
Uwaga: Podczas skanowania wniosków pobieranych ze stron internetowych wystepują problemy techniczne uniemożliwiające właściwe przesłanie danych do produkcji prawa jazdy przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2.
Druk wniosku można pobrać także w dowolnym urzędzie wydającym prawa jazdy na terenie kraju, a następnie wypełniony przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

WYDAWANIE PRAWA JAZDY Z POWODU ZMIANY DANYCH:

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
3. kserokopia prawa jazdy;
4. dowód osobisty z aktualnymi danymi lub zaświadczenie o zameldowaniu;
5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

OPŁATY: 100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
– w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

druk do pobrania:
– pełnomocnictwo ogólne

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji pok. nr 2

PLIK DO POBRANIA:
– BRAK
Uwaga: Podczas skanowania wniosków pobieranych ze stron internetowych wystepują problemy techniczne uniemożliwiające właściwe przesłanie danych do produkcji prawa jazdy przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2.
Druk wniosku można pobrać także w dowolnym urzędzie wydającym prawa jazdy na terenie kraju, a następnie wypełniony przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

WPIS KODU 95 W DOKUMENCIE PRAWA JAZDY

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
3. kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej;
4. kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi;
5. kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego, potwierdzająca brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi;
6. kserokopia prawa jazdy;
7. do wglądu: dowód osobisty oraz oryginały załączników wymienionych w pkt. 3-6;
8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

OPŁATY: 100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Wpłatę można dokonać:
– w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

druk do pobrania:
– pełnomocnictwo ogólne

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji pok. nr 2.

PLIK DO POBRANIA:
– BRAK
Uwaga: Podczas skanowania wniosków pobieranych ze stron internetowych wystepują problemy techniczne uniemożliwiające właściwe przesłanie danych do produkcji prawa jazdy przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2.
Druk wniosku można pobrać także w dowolnym urzędzie wydającym prawa jazdy na terenie kraju, a następnie wypełniony przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy;
3. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
4. dowód osobisty do wglądu;
5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

OPŁATY: za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 35,00 zł

Wpłatę można dokonać:
– w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego;
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank)

druk do pobrania:
– pełnomocnictwo ogólne

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę na wniosek osoby zainteresowanej. Podstawą jest posiadanie krajowego prawa jazdy oraz uiszczenie opłaty.
Sam dokument międzynarodowy jest wydawany na okres 3 (trzech) lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

Okres od złożenia wniosku do wydania nowego dokumentu nie powinien być dłuższy niż 3 dni.

Warunkiem wydania międzynarodowego prawa jazdy jest dostarczenie dowodu wpłaty
do Wydziału Komunikacji pok. nr 2.

PLIK DO POBRANIA:
– BRAK
Druk wniosku o wydanie prawa jazdy jest dostępny w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Komunikacji, pok. nr 2