Drogi, Transport

B-5 Wniosek na przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton (Ostrowiec Św.)

B-5 Wniosek na przejazd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton (Kunów)

B-18 Wniosek na przejazd pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton (Ćmielów – Boria)

Transport

  1. Transport drogowy rzeczy/osób
  2. Transport publiczny osób
  3. Ośrodki szkolenia kierowców
  4. Stacje kontroli pojazdów

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW REJESTR SKP

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

WYNIKI ANALIZY STATYSTYCZNEJ W ZAKRESIE ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW Z TERENU POWIATU OSTROWIECKIEGO 2020r.

Szanowni Państwo,
w związku z możliwością skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz 919, z późn. zm.) tj. przez osoby, których dane dotyczą.
Celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców i rozpropagowanie informacji o powyższej usłudze.
Swoje dane można sprawdzić poprzez przesłanie wniosku ePUAP, który znajduję się pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza
Wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

Zaproszenie na szkolenie dla przedsiębiorców i zarządzających transportem 

ZAPROSZENIE