Budownictwo

Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę (B-1)
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynki mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)   
Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-4)
Zgłoszenie zamiaru budowy sieci
zgłoszenie instalowania instalacji gazowej
Zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
Druk zgody poprzedniego właściciela na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wniosek o potwierdzenie pow. użytkowej lokalu mieszkalnego/budynku
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokaluwniosek o wydanie dziennik budowy
Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
wniosek o wydanie/ostemplowanie dziennika budowy
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – str. 1
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – str. 2

Opłaty za dziennik budowy, montażu i rozbiórki można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
  • w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Św. – PekaO S.A. nr 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107
  • w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego
  • w Kasie Urzędu Miasta Ostrowca Św. – ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św.