Budownictwo


(PB – 1)  Wniosek o pozwolenie na budowę (obowiązujący od 01.07.2021r.
(PB – 2) Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
(PB – 2a) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego(obowiązujący od 05.07.2021r.)
(PB – 3) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
(PB – 4) Zgłoszenie rozbiórki
(PB – 5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(PB – 6) Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno – budowlanego (obowiązujący od 01.07.2021r.).
(PB – 7) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę (obowiązujący od 01.07.2021r.)
(PB – 8 ) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (obowiązujący od 01. 07.2021r.)
(PB  – 9) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
(PB – 11) Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
(PB – 13) Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowane
(PB – 14)  Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
(PB – 18) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Druk zgody poprzedniego właściciela na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wniosek o potwierdzenie pow. użytkowej lokalu mieszkalnego/budynku
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
Wniosek o wydanie dziennika budowy

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – str. 1
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – str. 2

Opłaty za dziennik budowy, montażu i rozbiórki można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
  • w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Św. –  nr 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220
  • w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego
  • w Kasie Urzędu Miasta Ostrowca Św. – ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św.