Budownictwo


(B-1) Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę
(B-2) zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego
(B-3) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(B-4) Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zgłoszenie zamiaru budowy sieci
zgłoszenie instalowania instalacji gazowej
(PB – 2)  zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB – 3 ) wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
(PB – 4)  zgłoszenie rozbiórki
(PB -9)  wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
(PB – 11)  wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
(PB – 13) o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy prawo budowane
(PB – 14)  wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
(PB – 18)  zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Druk zgody poprzedniego właściciela na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wniosek o potwierdzenie pow. użytkowej lokalu mieszkalnego/budynku
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
wniosek o wydanie/ostemplowanie dziennika budowy
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – str. 1
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – str. 2

Opłaty za dziennik budowy, montażu i rozbiórki można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
  • w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Św. –  nr 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220
  • w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego
  • w Kasie Urzędu Miasta Ostrowca Św. – ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św.