Pomoc prawna w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku powiat ostrowiecki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu
w czterech punktach, w których dyżurują prawnicy. Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37. Pozostałe dwa punkty zlokalizowane są na terenie gmin: Bałtów, Kunów i Waśniów.

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim porad prawnych
w godzinach od 7.30 do 11.30 udzielają:

– poniedziałek:           adwokat Konrad Rożek
– wtorek:                       adwokat Magdalena Szurek
– środa:                         adwokat Rafał Szeląg
– czwartek:                  adwokat Rafał Świstak
– piątek:                    adwokat Anna Orłowska – Cholewińska

natomiast w godzinach od 11.30 do 15.30 porad prawnych udzielają:
– poniedziałek, wtorek, piątek:            radca prawny Mariusz Grzesiak
– środa, czwartek, piątek:                      radca prawn y Jakub Mazur

W roku 2017 dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego
(w gminach: Bałtów, Kunów i Waśniów) prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona
w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
www.fundacja.togatus.pl, e-mail: fundacja@togatus.pl
tel. 884 938 188

W imieniu Fundacji porad prawnych udzielać będą:
w gminach Bałtów i Waśniów: radca prawny Tobiasz Stefaniec
w gminie Kunów: radca prawny Beata Warsińska – Rożek

 

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bałtów

adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

                                                                                               Poniedziałek:      od godz. 8.00 do 12.00
Środa:                    od godz. 12.00 do 14.00
Czwartek:             od godz. 8.00 do 12.00

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kunów

adres: 27 415 Kunów, ul. Warszawska 45B

                                                                                       Poniedziałek:            od godz. 7.30 do 11.30
Wtorek:                        od godz. 11.30 do 15.30
Środa:                          od godz. 7.30 do 11.30
Czwartek:                    od godz. 11.30 do 15.30
Piątek:                         od godz. 7.30 do 11.30

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Waśniów

adres: 27-425 Waśniów, ul. Rynek 24

                                                                                     Wtorek:                        od godz. 11.30 do 15.30
Środa:                          od godz. 09.00 do 11.00
Piątek:                         od godz. 11.30 do 15.30

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty nie będą czynne.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację 2017 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

„DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za dzień 25 i 26 grudnia 2017r.”

„DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za dzień 1 listopada 2017 roku”

,,DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 6 stycznia 2017 roku – ustawowo wolne od pracy”

„DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 17 kwietnia 2017 roku”

„DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 1 i 3 maja 2017 roku – ustawowo wolne od pracy”

,,DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 15 czerwca 2017 roku – ustawowo wolny od pracy”

„DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 15 sierpnia 2017 roku – ustawowo wolny od pracy”