NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2020 ROKU

Zasady udzielania porad prawnych w okresie stanu epidemii COVID – 19

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
uprzejmie informuje,
iż porady z zakresu:
 nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji
w okresie stanu epidemii odbywają   się
w formie konsultacji telefonicznej po uprzednim umówieniu rozmowy pod numerem telefonu:

664 990 364  lub adresem e-mail: 

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

 

 

W roku 2020 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją
na terenie powiatu ostrowieckiego
zlokalizowany w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów
prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:
Gołębie Serce
Rzeszów, ul. Litewska

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

  Porady prawne cz. I            Porady prawne cz. II       Porady Prawne cz. III

 Porady prawne cz. IV       Porady prawne cz.V           Porady prawne cz. VI

Porady prawne cz. VII    Porady prawne cz. VIII         Porady prawne cz. IX 

Porady prawne cz. X       Porady prawne cz. XI            Porady prawne cz. XII

 

LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją
na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2020.
  PUNKT NR 1

 PUNKT NR 2

 PUNKT NR 3

   PUNKT NR 4  
 

 

Dzień tygodnia

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski

 

ul. Iłżecka 37

 

 

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski

 

ul. Iłżecka 37

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski

 

 ul. Iłżecka 37

 

 

Bałtów

 

 Bałtów 55

(budynek Stowarzyszenia Bałt)

 

 

 

Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

(budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie)

 

 

 

Kunów

ul. Warszawska 45b

(budynek Urzędu Miasta i Gminy
w Kunowie)

 

 

 

Waśniów

 

 ul. Rynek 24

(budynek Urzędu Gminy
w Waśniowie)

 Adwokaci Radcy prawni Fundacja

GOŁĘBIE SERCE

Fundacja

GOŁĘBIE SERCE

 

 Fundacja

GOŁĘBIE SERCE

 

 Fundacja

GOŁĘBIE SERCE

 

 Fundacja

GOŁĘBIE SERCE

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna  i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
Poniedziałek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30   11.30 – 15.30 10.00 -14.00  

 

   
Wtorek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 –  15.30   10.00 – 14.00  

 

 
Środa 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 –  15.30     8.00-12.00

 

 
Czwartek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 07.30 –  11.30      

 

10.00 – 14.00
Piątek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30    7.30 – 11.30     11.00 – 15.00

 

 

  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji Nr 1
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzony przez adwokatów
dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1130

poniedziałek                    adwokat Anna Okupińska – Płaza

           wtorek                            adwokat Magdalena Dębniak – Turek

środa                           adwokat Magdalena Szurek

                                                                                           czwartek                        adwokat Kamil Długosz

                     piątek                      adwokat Anna Orłowska – Cholewińska

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji Nr 2
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzony przez radców prawnych
dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 1130 do 1530

poniedziałek             radca prawny Szymon Heba

      wtorek                         radca prawny Mariusz Grzesiak

                środa                         radca prawny Małgorzata Bartczak

czwartek                   radca prawny Juliusz Ginter

         piątek                       radca prawny Olgierd Hojnowski

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach prawników.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym  stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  664 990 364
lub przez adres e-mail:
pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Jednostka prowadząca, adres, dni i godziny dyżurów, telefon

Adwokaci*
Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37
poniedziałek – piątek      godz. 7.30 – 11.30

Radcy Prawni*  
Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37
poniedziałek – piątek     godz. 11.30 – 15.30                                 

Fundacja „Gołębie Serce”*
Bałtów 55                                                poniedziałek  10.00 – 14.00
Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40          wtorek              10.00 – 14.00
Kunów, ul. Warszawska 45b            środa                 08.00 – 12.00
     piątek               11.00 – 15.00
Waśniów, ul. Rynek 24                       czwartek         10.00 – 14.00

* Dyżur z możliwością mediacji – szczegółowe informacje  w opisie usługi “Nieodpłatna mediacja” .

 Rejestracja do wszystkich punktów pod nr tel. 664 990 364

Wszelkie informacje na temat pomocy prawnej dostępne są na stronie internetowej www.ostrowiecki.eu w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna

 NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  664 990 364 lub przez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów lub na stronie www.ostrowiecki.eu

Jednostka prowadząca, adres, dni i godziny dyżurów, telefon

Fundacja „Gołębie Serce”*
Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37
poniedziałek  – środa               11.30 – 15.30
czwartek  – piątek                     07.30 – 11.30

*Dyżur z możliwością mediacji – szczegółowe informacje w  opisie usługi “Nieodpłatna mediacja” .

 Rejestracja do punku pod nr tel. 664 990 364

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna
i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać   

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Forma zapisu

W przypadku wyrażenia woli podjęcia  postępowania mediacyjnego osoba zainteresowana składa wniosek  w tym przedmiocie do osoby koordynującej pracę Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ze strony Starosty Ostrowieckiego.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  664 990 364 lub  przez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Inne informacje   

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Więcej informacji na stronie www.ostrowiecki.eu

Jednostka prowadząca, adres, dni i godziny dyżurów, telefon  

Adwokaci
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37     w zależności od potrzeb w godzinach pracy punktu
poniedziałek – piątek        7.30 -11.30

Radcy prawni
Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37
czwartek                                       11.30 – 15.30

Fundacja „Gołębie Serce”
Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 37                     w zależności od potrzeb w godzinach pracy punktu
poniedziałek – środa              11.30 – 15.30
czwartek  – piątek                   7.30 – 11.30

Bałtów, Bałtów 55
poniedziałek                           10.00 – 14.00

Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40
wtorek                                        10.00 – 14.00

Kunów,  Warszawska 45b
środa                                             8.00 – 12.00
piątek                                           11.00 – 15.00

Waśniów, Rynek 24
czwartek 10.00 – 14.00

Mediacja możliwa po wcześniejszym umówieniu  terminu pod nr tel. 664 990 364.

LISTA JEDNOSTEK  PORADNICTWA

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

znajduje się pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 roku