Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 roku

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Od 1 stycznia 2016 roku Powiat Ostrowiecki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu. Prawnicy dyżurują w pięciu punktach na terenie Powiatu: dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37. Pozostałe trzy punkty znajdują się na terenie gmin: Bałtów, Kunów i Waśniów.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ zlokalizowane w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Iłżecka 37 
prowadzone są przez następujących prawników:

Adwokatów:
1. Annę Orłowską – Cholewińską
2. Rafała Świstaka
punkt prowadzony przez adwokatów funkcjonuje w wymiarze: 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie: od 7 30 do 11 30

Radców Prawnych:
1. Beatę Warsińską – Rożek
2. Mariusza Grzesiaka
punkt prowadzony przez radców prawnych funkcjonuje w wymiarze: 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie: od 11 30 do 15 30

 

Wykaz prawników udzielających porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
na terenie powiatu ostrowieckiego prowadzonych przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
w Lublinie

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Bałtowie

Radca Prawny                                     Michał Kowalski  
Radca Prawny                                     Dorota Kośla
Radca Prawny                                     Sylwester Kośla

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kunowie

Radca Prawny                                  Adrian Szlachciński

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Waśniowie

Radca Prawny                                Adam Rybka

 

Harmonogram działania punków nieodpłatnej pomocy prawnej
w poszczególnych gminach powiatu ostrowieckiego
wraz z ich lokalizacjami

Harmonogram
działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminie Bałtów

adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

Poniedziałek od godz. 800 do 1200
Wtorek od godz. 800 do 1200
Środa od godz. 1200 do 1600
Czwartek od godz. 800 do 1200
Piątek od godz. 800 do 1200

Harmonogram
działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminie Kunów

adres: 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45B

Poniedziałek od godz. 730 do 1130
Wtorek od godz. 1130 do 1530
Środa od godz. 730 do 1130
Czwartek od godz. 1130 do 1530
Piątek od godz. 730 do 1130

Harmonogram
działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminie Waśniów

adres: 27-425 Waśniów, ul. Rynek 24

Poniedziałek od godz. 1330 do 1730
Wtorek od godz. 1330 do 1730
Środa od godz. 1330 do 1730
Czwartek od godz. 800 do 1200
Piątek od godz. 1330 do 1730

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty nie będą czynne.

 

Informacja na temat dodatkowych dyżurów

Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w miesiącu grudzień 2016r.

Harmonogram  pracy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie ostrowieckim w listopadzie 2016r.

Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w gminach w miesiącu październik 2016

Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w gminach w miesiącu wrzesień 2016

 

Dla kogo będzie dostępna darmowa pomoc prawna?

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

– młodzież do 26 roku życia,

– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

– osoby, które ukończyły 65 lat,

– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

– kombatanci,

– weterani,

– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Co obejmuje darmowa pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

– prawa pracy,

– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

– prawa cywilnego,

– spraw karnych,

– spraw administracyjnych,

– ubezpieczenia społecznego,

– spraw rodzinnych,

– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w gminach: Bałtów, Kunów  i Waśniów prowadzone są przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin

tel. 815 343 200

e-mail: info@sis-dotacje.pl

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej