Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na: „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punków nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2022 roku.”

 

Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany trybu pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.I.120.1.110.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 listopada 2021 r. ogłasza się że od dnia 15.11.2021 roku do odwołania obowiązuje tryb hybrydowy pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Porady mogą odbywać się stacjonarnie w punkcie, bądź też za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Umawianie terminu wizyt pod numerem telefonu: 664 990 364

lub mailowo: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
uprzejmie informuje,
iż porady z zakresu:
 nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji  w powiecie ostrowieckim
odbywają   się wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

pod numerem telefonu:

664 990 364

lub adresem e-mail:  pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

Uwaga!
Zgodnie z §5 ust.4 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U z 2018, poz.2492) osoby uprawnione mają możliwość przekazywania opinii o udzielonej NPP lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnione części B karty pomocy i wrzucenie jej do skrzynki znajdującej się w każdym z punktów, bądź wysyłając  scan na  na adres mailowy pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

W roku 2021 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją
na terenie powiatu ostrowieckiego zlokalizowany w gminach:
Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów
prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
ul. Lwowska 11
Nowy Sącz

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

 

Film edukacyjny z zakresu Nieodpłatnej pomocy Prawnej.

 https://youtu.be/9zwqI0HgYXU   

 

 

                         

Bieg terminów urzędowych                                                                        Młodzież, a prawo 

 

                         

Oszustwa względem seniorów                                                         Umowa kupna sprzedaży samochodu 

 

               

PRAWO_PRACOWNICZE                                              Zadłużenia                                                          Prawo_spadkowe_

 

Prawo_rodzinne_

 

 

 

 E-PLANSZE –  dot. systemu NPP, NPO i nieodpłatnych mediacji

                          

 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2021

  PUNKT

NR 1

PUNKT
NR 2
PUNKT
NR 3 
  PUNKT
NR 4
 
Dzień tygodnia Ostrowiec Świętokrzyski

 

ul. Iłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski

 

ul. Iłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski

 

ul. Iłżecka 37

Bałtów

Bałtów 55

(budynek Stowarzyszenia Bałt)

 Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40 (budynek Urzędu Miasta
i Gminy w Ćmielowie)
Kunów
ul. Warszawska 45b
(budynek Urzędu Miasta i Gminy
w Kunowie
Waśniów
Rynek 24

(budynek Urzędu Gminy
w Waśniowie)
Adwokaci Radcy prawni Stowarzyszenie SURSUM CORDA Stowarzyszenie SURSUM CORDA Stowarzyszenie SURSUM CORDA Stowarzyszenie SURSUM CORDA Stowarzyszenie SURSUM CORDA
  Nieodpłatna pomoc prawna  i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
Poniedziałek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 7.30 – 11.30 10.00 -14.00      
Wtorek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 –  15.30   10.00 – 14.00    
Środa 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 7.30 –  11.30     8.00-12.00  
Czwartek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 – 15.30       10.00 – 14.00
Piątek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 – 15.30     11.00 – 15.00  

Punkty pracują w podanych godzinach z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

        Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji Nr 1 
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37
prowadzony przez adwokatów
              dyżury od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 do 1130
prowadzą:

                  poniedziałek        adwokat Anna Okupińska – Płaza

                            wtorek                  adwokat Magdalena Dębniak – Turek

          środa                    adwokat Magdalena Szurek

czwartek              adwokat Kamil Długosz

     piątek                   adwokat Magda Pronobis

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach pracowników.

 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji Nr 2
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37
prowadzony przez radców prawnych
dyżury od poniedziałku do piątku  w godzinach 1130 do 1530
prowadzą:
poniedziałek        radca prawny Monika Fus – Dębniak
wtorek                  radca prawny Tomasz Tokarski
środa                    radca prawny Grzegorz Partyka
 czwartek               radca prawny Paula Tokarska
 piątek              radca prawny Arkadiusz Zapała

 Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach pracowników.

 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji Nr 3
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37
prowadzony przez
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
dyżury w poniedziałki i środy w godzinach 730 do 1130
dyżury we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 1130 do 1530
prowadzą:
doradca obywatelski Renata Kruk
doradca obywatelski Grzegorz Partyka

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany w dyżurach pracowników.

 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji Nr 4
prowadzony przez
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
zlokalizowany w gminach: Bałtów, Ćmielów, Kunów, Waśniów 
                                                                    prowadzą odpowiednio:
Bałtów 55, w poniedziałek w godzinach 10.00 – 14.00
adwokat Ewelina Bielak
Ćmielów, Ostrowiecka 40, we wtorek w godzinach 10.00 – 14.00
radca prawny Beata Rożek
Kunów, Ul. Warszawska 45 b, w środy w godzinach 8.00 – 12.00, w piątki 11.00 – 15.00
adwokat Anna Orłowska – Cholewińska
radca prawny Kamil Gawroński
Waśniów, ul. Rynek 24, w czwartki w godzinach 10.00 – 14.00

radca prawny Beata Rożek

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany w dyżurach pracowników.

 

Karta informacyjna poradnictwa

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·      poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

·      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·      przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

·      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

·      nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Kto może skorzystać                           Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.  
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest ustalany jest telefonicznie: poniedziałek – piątek
w godz. 7.30 – 15.30
  pod nr 664 990 364 lub poprzez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu
Inne informacje               Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

 Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

 

Jednostka prowadząca

 

adres  

dni i godziny dyżurów

 

   telefon
Adwokaci*

 

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
 

poniedziałek – piątek

7.30 – 11.30

 

 

 

664 990 364

 

 

 

Radcy prawni* Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

poniedziałek – piątek

11.30 – 15.30

 

 

 

664 990 364

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie

SURSUM CORDA*

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

 

 

poniedziałek, środa

7.30 – 11.30

wt., czw., pt.

11.30 – 15.30

 

664 990 364

 

 

Bałtów 55

 

poniedziałek 10.00 – 14.00

 

664 990 364

 

Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

 

wtorek 10.00 – 14.00

 

664 990 364

 

Kunów

ul. Warszawska 45b

 

środa 8.00 – 12.00

piątek 11.00 – 15.00

 

664 990 364

 

Waśniów

ul. Rynek 24

 

czwartek 10.00 – 14.00

 

664 990 364

 

*Dyżur z możliwością mediacji – szczegółowe informacje w karcie informacyjnej poradnictwa „Nieodpłatna mediacja”.

 

Karta informacyjna poradnictwa 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.
Kto może skorzystać                           Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie ustalany jest telefonicznie: poniedziałek – piątek
w godz. 7.30 – 15.30
pod nr 
664 990 364 lub przez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu
Inne informacje               Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca adres  

dni i godziny dyżurów

 

 

telefon

 

 

Stowarzyszenie SURSUM  CORDA*

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski,

ul. Iłżecka 37

 

pon., śr. 7.30 – 11.30

wt., czw., pt. 11.30 – 15.30

 

 

 

664 990 364

 

 

 

*Dyżur z możliwością mediacji – szczegółowe informacje w karcie informacyjnej poradnictwa „Nieodpłatna mediacja”.

 

 

Karta informacyjna poradnictwa             

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

·      rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;

·      przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;

·      przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;

·      zawarcie ugody;

·      udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać                           Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną.  Nie musi ona składać oświadczania.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie ustalany jest telefonicznie: poniedziałek – piątek
w godz. 7.30 – 15.30
pod nr 664 990 364 lub przez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu
Inne informacje               Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z  usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Więcej informacji na stronie www.ostrowiecki.eu
 
Jednostka prowadząca  adres dni i godziny dyżurów

 

    telefon
Adwokaci Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
 

poniedziałek – piątek

7.30 – 11.30

 

664 990 364
Radcy prawni

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37

poniedziałek – piątek

11.30 – 15.30

 

 

 

664 990 364

 

 

 

 

Stowarzyszenie

SURSUM CORDA

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37         Bałtów 55    Ćmielówul. Ostrowiecka 40   

 

 Kunów

ul. Warszawska 45b 

 

 

 Waśniów

ul. Rynek 24

 

 

pon., śr. 7.30 – 11.30

wt., czw., pt. 11.30 – 15.30

 

 

poniedziałek 10.00 – 14.00

 

 

wtorek 10.00 – 14.00

 

 

 

środa 8.00 – 12.00

piątek 11.00 – 15.00

 

 

 

czwartek 10.00 – 14.00

 

 

664 990 364

 

 

664 990 364

 

 

664 990 364

 

 

 

664 990 364

 

 

 

 

664 990 364

Od początku 2020 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona obligatoryjnie we wszystkich punktach pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego.

 

 POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

 

Opis usługi

 

 Wsparcie udzielane przez Fundusz Sprawiedliwości dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych, w szczególności w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu, która  udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania.
Ponadto kieruje osoby potrzebujące pomocy do specjalistów.
W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym udzielane są między innymi porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Kto może skorzystać                            

 

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem, świadek
i osoby im najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.
Forma zapisu Linia Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl.
Inne informacje               Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, istnieje również możliwość otrzymania pomocy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

Wykaz miejsc świadczenia pomocy, wraz z danymi adresowymi, i numerami telefonów całodobowych znajduje się na stronie https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Jednostka prowadząca

adres

 

dni i godziny dyżurów

 

telefon zapisu

Stowarzyszenie „Hojne Serca”
im. Św. Jana Pawła II

ul. Starodomaszowska 1;

26 – 200 Końskie

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Polna 70

 

Poniedziałek
12.00 – 20.00
Wtorek 10.00 – 17.00
Środa 10.00 – 17. 00
Czwartek 10.00 – 17.00
Piątek 10.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 13.00

 

tel. 730 918 259 

całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Staszów

ul. Opatowska 31

 

 

Środa 9.00 – 16.00

 

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Pińczów

ul. 3 Maja 10

Wtorek 9.00 – 16.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Sandomierz

ul. Dobkiewicza 8A

Poniedziałek 9.00 –16.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Kazimierza Wielka

ul. Partyzantów 4

Czwartek 9.00 – 16.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Opatów

ul. Sienkiewicza 17

Piątek 9.00 – 16.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II

(lokalny punkt)

 

Busko – Zdrój

ul. Różana 2

Sobota 9.00 – 14.00

tel. 730918259

dyżur całodobowy
7 dni w tygodniu

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

(okręgowy ośrodek)

 

Lublin

ul. Bernardyńska 5

Poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00

tel. 81 534 38 87

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

(lokalny punkt)

 

Kraśnik

ul. Oboźna 2A

Poniedziałek, czwartek

10.00 – 15.00

tel. 782 515 474,

81 534 38 87

 

 

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

znajduje się pod adresem:


 
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 roku