Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zasady udzielania porad prawnych w okresie stanu epidemii COVID – 19

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
uprzejmie informuje,
iż porady z zakresu:
 nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji
w okresie stanu epidemii odbywają   się
w formie konsultacji telefonicznej po uprzednim umówieniu rozmowy pod numerem telefonu:

664 990 364  lub adresem e-mail: 

pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

 

 

W roku 2021 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją
na terenie powiatu ostrowieckiego zlokalizowany w gminach:
Bałtów, Ćmielów, Kunów i Waśniów
prowadzi organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:
SURSUM CORDA
uL. Lwowska 11
Nowy Sącz
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

 

LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego w roku 2021

  PUNKT

NR 1

PUNKT
NR 2
PUNKT
NR 3 
  PUNKT
NR 4
 
Dzień tygodnia Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 37

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 37

Bałtów


Bałtów 55

(budynek Stowarzyszenia Bałt)

 Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40(budynek Urzędu Miasta
i Gminy w Ćmielowie)
Kunów
ul. Warszawska 45b(budynek Urzędu Miasta i Gminy
w Kunowie
Waśniów
Rynek 24(budynek Urzędu Gminy
w Waśniowie)
Adwokaci Radcy prawni Stowarzyszenie SURSUM CORDA Stowarzyszenie SURSUM CORDA Stowarzyszenie SURSUM CORDA Stowarzyszenie SURSUM CORDA Stowarzyszenie SURSUM CORDA
  Nieodpłatna pomoc prawna  i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
Poniedziałek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 7.30 – 11.30 10.00 -14.00      
Wtorek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 –  15.30   10.00 – 14.00    
Środa 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 7.30 –  11.30     8.00-12.00  
Czwartek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 – 15.30       10.00 – 14.00
Piątek 7.30 – 11.30 11.30 – 15.30 11.30 – 15.30     11.00 – 15.00  

 

        Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji Nr 1 
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37
prowadzony przez adwokatów
              dyżury od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 do 1130
prowadzą:
                  poniedziałek        adwokat Anna Okupińska – Płaza
                            wtorek                  adwokat Magdalena Dębniak – Turek
          środa                    adwokat Magdalena Szurek
czwartek              adwokat Kamil Długosz
     piątek                   adwokat Magda Pronobis

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach pracowników.

 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz mediacji Nr 2
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim,ul. Iłżecka 37
prowadzony przez radców prawnych
dyżury od poniedziałku do piątku  w godzinach 1130 do 1530
prowadzą:
poniedziałek        radca prawny Mariusz Grzesiak
wtorek                  radca prawny Monika Mazur
      środa                    radca prawny Grzegorz Partyka
      czwartek               radca prawny Małgorzata Musiał
                   piątek              radca prawny Arkadiusz Zapała

 Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany na dyżurach pracowników.

 
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji Nr 3
zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 prowadzony przez
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
dyżury w poniedziałki i środy w godzinach 730 do 1130
dyżury we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 1130 do 1530
prowadzą:
doradca obywatelski Renata Kruk
doradca obywatelski Grzegorz Partyka

Z przyczyn nie leżących po stronie Starostwa Powiatowego możliwe są zmiany w dyżurach pracowników.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 
Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

·        poinformowanie o obowiązującym  stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

·        wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·        przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

·        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

·        nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie  stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.  
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  664 990 364 lub przez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu  
 

 

 

 

 

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

 

Jednostka prowadząca                 adres                                              dni i godziny dyżurów                          telefon

Adwokaci*                                  Ostrowiec Św.                                       poniedziałek – piątek
                                                            Iłżecka 37                                                   7.30 – 11.30

 

Radcy Prawni*                          Ostrowiec Św.                                     poniedziałek – piątek
                                                             Iłżecka 37                                                    11.30 – 15.30               

                                                                                                                                 664 990 364

 Stowarzyszenie                       Bałtów 55                                               poniedziałek  10.00 – 14.00
Sursum Corda*                        
                                                         Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40         wtorek  10.00 – 14.00
                                                
                                                         Kunów, ul. Warszawska 45b           środa     08.00 – 12.00
                                                                                                                            piątek   11.00 – 15.00
                                                            
                                                         Waśniów, ul. Rynek 24                    czwartek  10.00 – 14.00

 

* Dyżur z możliwością  mediacji – szczegółowe informacje w karcie informacyjnej poradnictwa „Nieodpłatna mediacja”.

Wszelkie informacje na temat pomocy prawnej dostępne są na stronie internetowej www.ostrowiecki.eu w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.
Kto może skorzystać                           Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  664 990 364

lub przez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Inne informacje               Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów lub na stronie www.ostrowiecki.eu

Jednostka prowadząca                 adres                                           dni i godziny dyżurów                           telefon

 

Stowarzyszenie                          Ostrowiec Świętokrzyski         pon., śr. 7.30 – 11.30                                   664 990 364
SURSUM CORDA*                          ul. Iłżecka 37                             wt., czw., pt.  11.30 – 15.30

 

* Dyżur z możliwością  mediacji – szczegółowe informacje w karcie informacyjnej poradnictwa „Nieodpłatna mediacja”.

  

 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

·         rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

·         przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać                           Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Forma zapisu W przypadku wyrażenia woli podjęcia postępowania mediacyjnego osoba zainteresowana składa wniosek w tym przedmiocie do osoby koordynującej pracę Punków Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ze strony Starosty Ostrowieckiego.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  664 990 364

lub przez adres e-mail: pomocprawna@powiat.ostrowiecki.eu

Inne informacje               Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty
w punkcie porad obywatelskich.
Więcej informacji na stronie www.ostrowiecki.eu
Jednostka prowadząca                 adres                                             dni i godziny dyżurów                             telefon
Adwokaci                                    Ostrowiec Świętokrzyski,               w zależności od potrzeb                       664 990 364
                                                              ul. Iłżecka 37                                  w godzinach pracy punktu
                                                                                                                           poniedziałek – piątek
                                                                                                                                       7.30 – 11.30

 

Radcy prawni                        Ostrowiec Świętokrzyski,                          czwartek godz.                                  664 990 364
                                                               ul. Iłżecka 37                                             11.30 – 15.30

 

Stowarzyszenie                   Ostrowiec Świętokrzyski                     w zależności od potrzeb                     664 990 364
SURSUM CORDA                             ul. Iłżecka 37                                  w godzinach pracy punktu    
                                                                                                                                 pon., śr.  7.30 – 11.30
                                                                                                                            wt., czw., pt.  11.30 – 15.30
                                                   Bałtów 55                                                   poniedziałek 10.00 – 14.00                664 990 364
                                                       
                                                   Ćmielów                                                     wtorek 10.00 – 14.00                             664 990 364                                                Ostrowiecka 40      
 
                                                 Kunów                                                            środa 8.00 – 12.00                                664 990 364
                                       Warszawska 45b                                                 piątek 11.00 – 15.00                                        
 
                                               Waśniów                                                            czwartek 10.00 – 14.00                   664 990 364
                                                  Rynek 24            
 
 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

znajduje się pod adresem: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 roku