Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w imieniu Starosty Ostrowieckiego prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

Zgubiłeś coś wartościowego na terenie powiatu ostrowieckiego? Nie wiesz, gdzie szukać? Sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które prowadzone jest przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, pokój 201 tel. (41) 247-61-30
e- mail: zdrowie@powiat.ostrowiecki.eu

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH DZIAŁA W OPARCIU O:
– ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 397)
– art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz.459 z późn. zm.)
– art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.)
– Rozdział V, poz.36, ust. VIII, pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Ostrowieckiego
nadany Uchwałą nr 78/2017 Zarządu powiatu Ostrowieckiego z dnia 10.05.2017 r.
– Zarządzenie Or.I.120.1.45.2015 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20 lipca 2015 roku + załączniki
w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym
w Ostrowcu świętokrzyskim.

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych na dzień 07.10.2020 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2012 roku o rzeczach znalezionych – do pobrania