Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 PROWADZI W IMIENIU STAROSTY OSTROWIECKIEGO – REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

z siedzibą Ostrowiec Świętokrzyski ulica Iłżecka 37

 

pokój nr 201, II piętro

tel. 41 247-61-30

BIURO CZYNNE:

 PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK   W GODZINACH   8.00 – 15.00

e-mail: biurorzeczyznalezionych@powiat.ostrowiecki.eu

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH DZIAŁA W OPARCIU O:

  • ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;
  • ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów;
  • 187 i 189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Rozdział  V § 31, pkt. 73 – Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Ostrowieckiego – nadany Uchwałą Nr 165/2020  Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  •  Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

KOMUNIKAT dot. pracy Biura Rzeczy Znalezionych  w okresie pandemii

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Satrostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.

Zarządzenie w sprawie powołania “Komisji do szacowania wartości rzeczy znalezionych “

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych na dzień 28.07.2021r.