Składy osobowe Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego

Komisja Budżetu i Finansów:
 • Wierzbiński Dariusz – przewodniczący
 • Broda Andrzej – wiceprzewodniczący 
 • Bilski Marek
 • Dębniak Marzena
 • Duda Zbigniew
 • Jabłoński Andrzej
 • Kopański Jarosław Piotr
 • Pasternak Mariusz
 • Rogalińska Agnieszka
 • Rogoziński Mirosław
 • Sobieraj Małgorzata
 • Walesic Paweł

 

Komisja Oświaty i Kultury:
 • Czupryński Dariusz – przewodniczący
 • Duda Beata – wiceprzewodnicząca 
 • Bień Małgorzata
 • Broda Andrzej
 • Dębniak Marzena
 • Gołdyn Janusz
 • Kopański Jarosław Piotr
 • Łupina Emilia
 • Proksa Ryszard
 • Sobieraj Małgorzata

 

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowotnej i Bezpieczeństwa:
 • Barańska Danuta – przewodnicząca
 • Czupryński Dariusz – wiceprzewodniczący 
 • Bień Małgorzata
 • Dybiec Łukasz
 • Jabłoński Marcin
 • Pasternak Mariusz
 • Proksa Ryszard
 • Rogala Robert
 • Rogalińska Agnieszka
 • Rogoziński Mirosław
 • Sobieraj Małgorzata
 • Walesic Paweł
Komisja Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska:
 • Rogala Robert – przewodniczący
 • Maj Piotr – wiceprzewodniczący 
 • Barańska Danuta  
 • Bilski Marek
 • Duda Beata
 • Duda Zbigniew
 • Dybiec Łukasz
 • Gołdyn Janusz
 • Jabłoński Andrzej
 • Łupina Emilia
 • Jabłoński Marcin
 • Wierzbiński Dariusz
Komisja Rewizyjna:
 • Maj Piotr – przewodniczący
 • Rogala Robert –  wiceprzewodniczący 
 • Broda Andrzej
 • Duda Beata
 • Bilski Marek
 • Rogoziński Mirosław
 • Jabłoński Marcin
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 • Broda Andrzej – przewodniczący
 • Wierzbiński Dariusz – wiceprzewodniczący
 • Duda Beata – sekretarz
 • Barańska Danuta
 • Duda Zbigniew
 • Gołdyn Janusz
 • Kopański Jarosław Piotr