Składy osobowe Komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego

Komisja Budżetu i Finansów:
 • Wierzbiński Dariusz – przewodniczący
 • Broda Andrzej – za-ca przewodniczącego
 • Bilski Marek
 • Dębniak Marzena
 • Duda Zbigniew
 • Jabłoński Andrzej
 • Kopański Jarosław Piotr
 • Pasternak Mariusz
 • Rogalińska Agnieszka
 • Rogoziński Mirosław
 • Sobieraj Małgorzata
 • Walesic Paweł

 

Komisja Oświaty i Kultury:
 • Czupryński Dariusz – przewodniczący
 • Duda Beata – za-ca przewodniczącego
 • Bień Małgorzata
 • Broda Andrzej
 • Dębniak Marzena
 • Gołdyn Janusz
 • Kopański Jarosław Piotr
 • Łupina Emilia
 • Proksa Ryszard
 • Sobieraj Małgorzata

 

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowotnej i Bezpieczeństwa:
 • Barańska Danuta – przewodniczący
 • Czupryński Dariusz – za-ca przewodniczącego
 • Bień Małgorzata
 • Dybiec Łukasz
 • Minkina Robert
 • Pasternak Mariusz
 • Proksa Ryszard
 • Rogala Robert
 • Rogalińska Agnieszka
 • Rogoziński Mirosław
 • Sobieraj Małgorzata
 • Walesic Paweł

 

Komisja Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska:
 • Rogala Robert – przewodniczący
 • Barańska Danuta – za-ca przewodniczącego
 • Bilski Marek
 • Duda Beata
 • Duda Zbigniew
 • Dybiec Łukasz
 • Gołdyn Janusz
 • Jabłoński Andrzej
 • Łupina Emilia
 • Maj Piotr
 • Minkina Robert
 • Wierzbiński Dariusz

 

Komisja Rewizyjna:
 • Maj Piotr – przewodniczący
 • Rogala Robert – za-ca przewodniczącego
 • Czupryński Dariusz – sekretarz
 • Wierzbiński Dariusz
 • Broda Andrzej
 • Duda Beata
 • Minkina Robert

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 • Broda Andrzej – przewodniczący
 • Wierzbiński Dariusz – za-ca przewodniczącego
 • Duda Beata- skarbnik
 • Barańska Danuta
 • Duda Zbigniew
 • Gołdyn Janusz
 • Kopański Jarosław Piotr