Prezydium Rady

Kadencja 2018 – 2023

                                                         

             Mariusz Pasternak                                                 Małgorzata Bień                                                    Małgorzata Sobieraj

Przewodniczący Rady Powiatu                                 Wiceprzewodnicząca                                              Wiceprzewodnicząca

             Ostrowieckiego

W ramach przyjęć interesantów dyżury pełnią Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego. Przyjęcia mieszkańców w sprawach skarg, wniosków i petycji odbywają się w każdy wtorek w godz. od 13:00 do 16:30
po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu (41) 247 52 69.