Członkowie Zarządu – Kadencja 2018 – 2023

                                                                                                                                 
                 Marzena Dębniak                                                                                                   Andrzej Jabłoński
    Starosta Powiatu Ostrowieckiego                                                                 Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego
   Przewodniczący Zarządu Powiatu                                                                                Członek Zarządu

 

                                                                                                                  
                Agnieszka Rogalińska                                                                                               Łukasz Dybiec
                  Członek Zarządu                                                                                                   Członek Zarządu