Zabytki na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami 2017-2020 (1)

Wykaz udzielonych dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach w roku 2020

POMNIKI PRZYRODY
 • Ostrowiec Świętokrzyski
-300 letni dąb szypułkowy na kirkucie w pobliżu lapidarium;
-granitowy głaz narzutowy przy gmachu LO im. Władysława Broniewskiego;
-lipa drobnolistna w parku przy Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Częstocicach;
 • Bałtów
-grupa pięciu 300- letnich dębów szypułkowych w rezerwacie Ulów – Zamoście;
-dwa dęby bezszypułkowe 300- letnie w rezerwacie Ulów – Zamoście;
-odsłonięcia geologiczne skał jurajskich na Zarzeczu obok posesji nr 176;
-odsłonięcia geologiczne, okazałe baszty skalne na Zarzeczu obok posesji nr 184;
 • Skarbka Dolna
-odsłonięcia geologiczne wapieni górno – jurajskich w dawnym kamieniołomie;
 • Nietulisko Duże
-granitoidowy głaz narzutowy, przy budynku szkoły podstawowej;
-lipa szerokolistna przy szlaku niebieskim;
-profil geologiczny w wąwozie skalnym w utworach wapienia muszlowego, 300m od szlaku niebieskiego w kierunku Świśliny;
 • Doły Biskupie
-światowej sławy odsłonięcia geologiczne skał triasowych w nieczynnym kamieniołomie dolomitu; dewońskiego
-ściana nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Witulinie z licznymi skamieniałościami;
 • Udziców Dolny
-wąwóz skalny i głaz narzutowy, wejście do wąwozu od drogi Kunów – Chmielów;
 • Prawęcin
-lipa drobnolistna obok posesji nr 88;
 • Janik
-granitowy głaz narzutowy za wsią w pobliżu lasu;
 • Wymysłów
-granitowy głaz narzutowy w zachodniej części wsi;
 • Kurzacze
-sosna zwyczajna przy szlaku niebieskim Kaplica – Jeleniec;
 • Szewna
-skałka „Sfinks”- wychodnia piaskowca dolnojurajskiego nad ciekiem Kamionką;
 • Lipnik
-głaz narzutowy, zagłębiony w zboczu zapadliska krasowego, na terenie dawnej kopalni
-wapienia w Lipniku;
 • Grzegorzowice
-grupa czterech 400- letnich dębów szypułkowych w parku podworskim;
 • Przeuszyn
-robinia akacjowa w parku podworskim;
 • Stryczowice
-stopień skalny – zlepieniec permski w zboczu wąwozu w dolinie rzeki Garbutki naturalne formy skalne w rejonie nieczynnego kamieniołomu;
 • Nowy Skoszyn – Kunin
-źródło zboczowe „Malinowy Stok”, położone za wsią na skraju lasu.

Gmina Bałtów

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW:

 • Pałac książąt Druckich – Lubeckich,
 • Park geometryczno-krajobrazowy o pow. 8 ha,

  Aleja lipowa w Baątowie
  Aleja lipowa w Bałtowie
 • Kaplica z 1786 roku,
 • Zbór ariański w Pętkowicach. Obecnie kościół rzymsko-katolicki,
 • Młyn wodny z czasów książąt Druckich – Lubeckich.

 

Gmina Bodzechów

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW:

 • Bodzechów – pozostałości dworu (nr rej. 459 z dnia 15.04.1967 r.)
 • Bodzechów – park podworski (nr rej. z dnia 15.04.1967 r.)
 • Bodzechów – budynek stajni dworskiej (nr rej. 459 z dnia 15.04.1967 r.)
 • Bodzechów – budynek obory dworskiej (nr rej. 459 z dnia 15.04.1967 r.)
 • Mychów – kościół par. p.w. św. Barbary ( nr rej. 472 z dnia 18.03.1957 r.)
 • Szewna – kościół par. p.w. św. Mikołaja bpa ( nr rej. 363 z dnia 06.03.1967 r.)
 • Szewna – budynki wikariatów (nr rej. 363 z dnia 06.03.1967 r.)
 • Szewna – kaplica św. Anny (nr rej. 363 z dnia 06.03.1967 r.)
 • Szewna – dom służby kościelnej (nr rej. 363 z dnia 06.03.1967 r.)
 • Szwarszowice – wiatrak holenderski (nr rej. 563 z dnia 27.08.1970 r.)

 AMH-Opel-DSC_0065k

 

Miasto i Gmina Ćmielów

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW:

 • Brzóstowa – dom,
 • Buszkowice – 2 domy i stodoła,
 • Czarna Glina – mogiła,
 • Ćmielów – 36 domów, kaflarnia, 2 kapliczki, ochronka, układ urbanistyczny, cmentarz, kaplica cmentarna, dzwonnica, kostnica, Kościół, ogrodzenie Kościoła, budynek Zamku, fortyfikacje Zamku, kaplica Zamku, Zamek,
 • Krzczonowice – 4 domy, kapliczka,
 • Podgrodzie – Zamek,
 • Przeuszyn – dwór, park dworski,
 • Ruda Kościelna – 4 domy, cmentarz, dwór, gorzelnia, ogrodzenie dworu, park dworski, Kościół, ogrodzenie Kościoła,
 • Stoki Duże – młyn,
 • Trębanów – dom.

 

Miasto i Gmina Kunów

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW:

 • Chocimów
  • park
 • Doły Biskupie
  • zespół zakładu przemysłowego (fabryka tektury):
   • zakład przemysłowy (siedem budynków z wyposażeniem)
   • układ wodny (jaz na Świślinie, kanał roboczy, przepust, dwie kładki)
   • budynek administracyjno-mieszkalny z ogrodzeniem
   • osiedle fabryczne (dziewięć domów i dwa budynki gospodarcze)
   • pozostałości parku
   • kamieniołom
  • Janik-Kolonia
   • wiatrak koźlak (w zagrodzie młynarskiej nr 6)
  • Kaplica
   • kaplica p.w. św. Katarzyny wraz z otoczeniem
  • Kunów
   • zespół kościoła parafialnego p.w. św. Władysława:
    • kościół
    • dzwonnica
   • dom, ul. Słowackiego 46
  • Nietulisko Duże
    • ruina walcowni

     AMH---Smolinski---IMG_2717-Ruiny-walcowni-w-Nietulisku
     Ruiny walcowni w Nietulisku
    • dwa budynki kontrolne
    • ruina suszarni
    • budynek dyrekcji
    • ruina magazynu
    • most z wylotem kanału
    • przepust wodyzespół urbanistyczno-przemysłowy
   • Nietulisko Małe
    • park (dworski)

 

Miasto i Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW:

Pojedyncze zabytki:

 • młyn przy ul. Wardyńskiego,
 • dawny hotel fabryczny,
 • dworzec kolejowy,
 • budynek III L.O. im. W. Broniewskiego,
 • budynek szkoły podstawowej nr 4.

Zespoły zabytkowe:

 1. Stare miasto Ostrowiec:
 • kolegiata pw. Św. Michała,
 • gmach poczty,
 • gmach dawnej kasy chorych,
 • budynek domu kultury (MCK),
 • kamienice i dworki w ulicach: Al. 3 Maja, Adama Wardyńskiego, Iłżeckiej, Siennieńskiej, oraz wokół Rynku,
 • cmentarz ostrowiecki rzymsko-katolicki,
 • krzyże i figury.
 1. Dawne miasto Denków- układ urbanistyczny miasta z jego zabytkami w tym:
 • kościół pw. Św. Stanisława Biskupa,
 • domy mieszkalne przy rynku i sąsiednich ulicach,
 • cmentarz denkowski rzymsko-katolicki,
 • szereg figur i krzyży przydrożnych.
 1. Osiedle fabryczne Cukrownia – układ urbanistyczny, na który składa się fabryka cukru
  z pocz. XIX w. oraz osiedle robotnicze z budynkami mieszkalnymi.
 1. Osiedle fabryczne Klimkiewiczów – układ urbanistyczny z zabudową domów kadry technicznej i pracowników dawnych Zakładów Ostrowieckich, park fabryczny, kościół pw. Najświętszej Maryi Panny.

Zespoły pałacowo-parkowe:

 • pałac i park Wielopolskich w Częstocicach,
 • pałac i park właścicieli fabryki cukru w Częstocicach,
 • pałacyk myśliwski i otoczenie parkowe na Kuźni,
 • układ urbanistyczny rozplanowania miasta – ogrodu Las Rzeczki.

 

Gmina Waśniów

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW:

 • Boksyce:
  • zespół dworski:
   • dwór,
   • pozostałości murowanego ogrodzenia,
   • figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
   • park,
   • najbliższe otoczenie (pozostałości folwarku).
  • Czajęcice:
  • Garbacz:
  • Garbacz-Skała:
  • Grzegorzowice:
   • kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela oraz wystrój i wyposażenie kościoła,
  • Kunin:
  • Mirogonowice:
   • zespół dworski:
    • dwór,
    • spichlerz,
    • stodoła I,
    • stodoła II – obiekt w trakcie postępowania administracyjnego o skreślenie z rejestru zabytków,
    • lamus,
   • Momina:
    • kościół parafialny p.w. św. Wojciecha oraz wystrój i wyposażenie kościoła oraz figury na bramce i nagrobek na cmentarzu przykościelnym.
   • Roztylice – Witosławice:
   • Sarnia Zwola:
   • Stryczowice:
   • Waśniów:
    • zespół kościoła parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła:
    • kościół,
     • Gmina Waśniów - Witosławska Góra: kaplica p.w. Zesłania św. Ducha
      Witosławska Góra: kaplica p.w. Zesłania św. Ducha, Gmina Waśniów

       

      Witosławska Góra:

      • kaplica p.w. Zesłania św. Ducha,
      • 16 obrazów stanowiących wystrój kaplicy filialnej p.w. NMP Matki Kościoła na Witosławskiej Górze.
       • Wronów: