Raport o stanie powiatu

Raport o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 123/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2019.

Załączniki:

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7. 

Sprawozdanie  Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49.

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji.

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Sprawozdanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego.

Raport o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2018 rok

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 108/2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2018.

Załączniki:

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Polcji

Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Sprawozdanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego.

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy