Pozwolenia zintegrowane

Cegielnia Polowa “Rudka” Anna Filipek
Decyzja RS.II.6222.1.2015 z 03.02.2015 (Cegielnia)
Decyzja RS.II.6222.3.2014 z 04.12.2014 (Cegielnia)
Decyzja RS.II.7648.9.2007 z 20.12.2007 (Cegielnia)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział “Cukrownia Częstocice”
Decyzja RS.II.6222.1.2017 z 07.03.2017 (KSC)
Decyzja RS.II.6222.4.2014 z 03.12.2014 (KSC)
Decyzja RS.II.6222.2.2011 z 26.04.2011 (KSC)
Decyzja RS.II.7648.3.2010 z 25.10.2010 (KSC)
Decyzja RS.II.7648.4.2009 z 06.10.2009 (KSC)
Decyzja RS.II.7648.8.2007 z 28.09.2007 (KSC)

Harsco Metals Polska Sp. z o.o.
Decyzja RS.II.6222.2.2.2018 z 11.05.2018 (Harsco)
Decyzja RS.II.6222.2.2.2016 z 01.07.2016 (Harsco)
Decyzja RS.II.6222.3.2015 z 12.11.2015 (Harsco)

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Decyzja RS.II.6222.4.2015 z 10.12.2015 (MEC)
Decyzja RS.II.6222.1.2014 z 03.12.2014 (MEC)
Decyzja RS.II.6222.1.2011 z 26.04.2011 (MEC)
Decyzja RS.II.7648.8.2005 z 17.03.2006 (MEC)
Decyzja GRN.III.6222.1.5.2019 z 17.04.2019 (MEC)

Tabex-OZMO Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Decyzja RS.II.6222.5.2017 z 31.03.2017 (OZMO)
Decyzja RS.II.6222.2.2014 z 03.12.2014 (OZMO)
Decyzja RS.II.7648.3.2007 z 19.12.2007 (OZMO)