Programy powiatowe

DOKUMENTY STRATEGICZNE POWIATU OSTROWIECKIEGO;

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 – Załączniki

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU OSTROWIECKIEGO DO ROKU 2020 – zaktualizowana

– przyjęta przez RADĘ POWIATU OSTROWIECKIEGO w dniu 30.03.2016r.

/Uchwała Rady Powiatu Ostrowieckiego/

PROGNOZA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 .

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO DO ROKU 2020+ /Przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Ostrowieckiego dnia 21.12.2018r./

Uchwała z dnia 21.12.2018r. Rady Powiatu Ostrowieckiego – dot. przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+

ZINTEGROWANA STRATEGIA DLA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH MIAST TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE; OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI,STARACHOWICE,SKARŻYSKO-KAMIENNA w ramach porozumienia “Trójmiasto nad Kamienną” /Przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/211/2016 z dnia 19.12.2016 r. – Rady Powiatu Ostrowieckiego/

  1. Diagnoza Sytuacji Społeczno-Gospodarczo-Przestrzennej “Trójmiasta nad Kamienną”
  2. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Zintegrowanej Strategii.
  3. Raport z konsultacji społecznych Zintegrowanej Strategii.

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrowieckiego 2017-2020

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ/SPOŁECZEŃSTWO:

Strategia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego

ANALIZY I RAPORTY:

Raport z inwentaryzacji dokumentów planistycznych dla Powiatu Ostrowieckiego

Analiza zewnętrznych źródeł finansowania strategii branżowej

Analiza budżetu Powiatu Ostrowieckiego

Analiza branży – rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Analiza i ocena instytucji otoczenia gospodarczego dla Powiatu Ostrowieckiego

Analiza branży – rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Ostrowieckiego

 

ŚRODKI UE POZYSKANE PRZEZ POWIAT OSTROWIECKI W OKRESIE PROGRAMOWANIA: 2004-2006; 2007-2013.

 

Szczegółowe informacje dot. dokumentów strategicznych oraz pozyskanych środkach z programów UE oraz krajowych można uzyskać w Referacie Rozwoju i Inwestycji ;

pok. nr. 111 (I-piętro); tel./041/247 61 36; darek_wilczak@powiat.ostrowiecki.eu; iwona_galka@powiat.ostrowiecki.eu