Strategie i programy

DOKUMENTY STRATEGICZNE POWIATU OSTROWIECKIEGO:

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 – Załączniki

ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU OSTROWIECKIEGO DO ROKU 2020  /17.02.2016r. – wersja przyjęta przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego/

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO

Przedsiębiorczość/otoczenie społeczno – gospodarcze Powiatu Ostrowieckiego:

Strategia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Profil Społeczno-Gospodarczy Powiatu Ostrowieckiego

ANALIZY I RAPORTY POWIATU OSTROWIECKIEGO:

Raport z inwentaryzacji dokumentów planistycznych dla Powiatu Ostrowieckiego

Analiza zewnętrznych źródeł finansowania strategii branżowej

Analiza budżetu Powiatu Ostrowieckiego

Analiza branży – rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Analiza i ocena instytucji otoczenia gospodarczego dla Powiatu Ostrowieckiego

Analiza branży – rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Ostrowieckiego

 

Informacje w zakresie opracowań i dokumentów strategicznych dla Powiatu Ostrowieckiego można uzyskać:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. – Referat Rozwoju i Inwestycji

pok. nr 111; tel./041/247 61 36; dw@powiat.ostrowiecki.eu