Waśniów


Herb Gminy Waśniów


adres:
ul. Rynek 24, 27 – 425 Waśniów

tel. (41)26 46 026, 26 46 042

fax: (41)26 46 028

email: sekretariat@wasniow.pl

http: www.wasniow.pl

Wójt – Krzysztof Gajewski

 

 

Gmina Waśniów położona jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego na południowy zachód od miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Waśniów jest jedną z najstarszych miejscowości województwa świętokrzyskiego i Polski. Pierwsze wzmianki o Waśniowie pochodzą z 1145 roku.

Tereny gminy należą do najbogatszych, jeśli chodzi o dworki szlacheckie i należące do nich cenne kompleksy parkowe – jest ich aż dziewięć, a sześć utrzymanych w jeszcze dobrym stanie.

Obszar gminy charakteryzuje się bogatą rzeźbą terenu związaną  z  bliskością Gór Świętokrzyskich. Wysokiej jakości gleby (I, II, III klasa) sprawiają, że gmina ma charakter rolniczy. Na terenie gminy nie ma dużych  zakładów pracy, więc ludność utrzymuje się z rolnictwa i w tym zakresie dokonuje inwestycji.

Powierzchnia: 112km2

Ludność: 7095 (2013r)

Więcej