Bodzechów


Herb Gminy-Bodzechów


adres:
Ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.

tel. 041) 265-38-38, 265-27-45

fax: (041) 265-54-40, 265-10-38

email: urzad@ugb.pl

http: www.ugb.pl

Wójt- Jerzy Murzyn

 

 

 

Gmina Bodzechów położona jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie ostrowieckim, okalając miasto Ostrowiec Świętokrzyski, z wyjątkiem północno-zachodniej części miasta.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania można powiedzieć, że gmina ma charakter podmiejski. Ze względu na jakość gleb ma charakter rolniczy. W jej południowo-wschodniej części występują gleby dobre i bardzo dobre kompleksu pszenno-buraczanego. Jest to obszar o rzeźbie pagórkowatej z licznymi wąwozami erozyjnymi. W części północno-wschodniej występują gleby słabsze o kompleksie żytnio-ziemniaczanym.

Gmina ma dobre połączenie komunikacyjne z innymi ośrodkami. Arterie komunikacyjne przebiegające przez teren gminy stanowią:
– droga krajowa Nr 9 Radom – Rzeszów
– droga wojewódzka Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec
– droga wojewódzka Nr 755 Ostrowiec – Zawichost
– droga wojewódzka Nr 754 Ostrowiec – Bałtów

Podmiejsko-rolniczy charakter gminy stwarza znaczne możliwości rozwojowe dla jej mieszkańców.

Powierzchnia: 122 km2

Ludność: 13690 (2013r)

Więcej