Pomniki Przyrody – Gmina Kunów

glaz-narzutowy-w-wawozie-w-Udzicowie
Głaz narzutowy w wąwozie w Udzicowie

Głaz narzutowy i wąwóz skalny (nr rej. 163). Głaz narzutowy o wymiarach 2,2 m szer. 1,5 m, wys. 1,5 m i obwodzie ok.  7 m. Kształt owalny. Głaz zbudowany z szarożółtego, średnioziarnistego granitu. Znajduje się na dnie wąwozu, w jego górnej części.  W otaczającym wąwozie, osiągającym do 20 m głębokości, na długości ok. 150 m występują liczne formy urwisk i ścianek skalnych w skalnych zboczach wąwozów. Piaskowce budują również kilka stopni skalnych w dnie wąwozu – o wysokości 1-3 m. Nad piaskowcami w zboczach wąwozu urwiska lessowe. W lessach miejscami szczątki kopalnej fauny (skorupiaki, ślimaki).

Ujście wąwozu znajduje się obok najdalej na wschód wysuniętych zabudowań Udzicowa Dolnego na działkach nr 219/1, 219/2, 219/3, 217, obręb Udziców.

Utworzony na mocy Zarządzenia Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 z dnia 02.10.1987 r.

Wąwóz-w-Udzicowie
Wąwóz w Udzicowie

 

221708 glaz naarzutowy - Kolonia Janik
Głaz narzutowy, Kolonia Janik

Głaz narzutowy (nr rej. 164). Olbrzymi głaz narzutowy o wymiarach: obwód 7,5 m, średnica 2,4 m, wysokość  nad powierzchnią terenu – 1,2 m. Głaz ma kształt owalny, dyskoidalny, ma ostre krawędzie. Głaz zbudowany jest z czerwonego granitu. Jego powierzchnia pokryta jest miejscami porostami.

Znajduje się w pobliżu najdalej wysuniętych na ESE zabudowań wsi oraz ok. 500 m na NE od ogrodzenia Fabryki Maszyn w Kunowie na działce nr 1078 w Janiku.

Głaz narzutowy utworzony Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 z dn. 02.10.1987 r.

 

 

glaz-narzutowy----Wymyslow
Głaz narzutowy, Wymysłów

Głaz narzutowy ( nr rej. 165). Głaz narzutowy o wymiarach: obwód 4,6 m,  dł. 1,7 m,  szer. 0,8 m, wys. 1 m.   Głaz ma kształt podłużny i gładką, pozbawioną kanałów i ostrych krawędzi  powierzchnię. Zbudowany jest z szarawego granitu.

Położony jest ok. 300 m na SSW od zachodniego krańca zwartych zabudowań wsi Wymysłów (stojących przy drodze do Kolonii Janik), na działce nr 234 w Wymysłowie.

Za pomnik przyrody został uznany Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 z dn. 02.10.1987 r.

 

Głaz narzutowy (nr rej. 166). Głaz o wymiarach: obwód 4,3 m, szerokość 1 m, wys. nad powierzchnią ziemi 0,4 m. Głaz narzutowy znajduje się na niewielkim wzniesieniu rozdzielającym suche dolinki, w pobliżu lasu, ok. 450 m na WSS od zachodniego krańca zwartych zabudowań wsi Wymysłów, na działce nr 226.

Głaz narzutowy został uznany jako pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 z dn. 02.10.1987 r.

 

Głaz narzutowy (nr rej. 755). Głaz posiada wymiary: obwód 7,85 m, długość 2,55 m, szerokość 1,90 m,  wysokość – 2,05 m.
Głaz narzutowy znajduje się przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym, w sąsiedztwie zabytkowych ruin na działce nr 686/8 w Nietulisku Dużym.

Pomnik został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie Nr XXII/162/04 z dn. 26.03.2004 r.

 

Lipa drobnolistna (nr rej. 753). Drzewo o obwodzie pierśnicy: 5,58 m, wysokość ok.  20 m, wysokość do pierwszego konaru: 2 m, szerokość korony: 16 m.
Rośnie na skraju działki rolnej naprzeciw posesji Nr 224 po przeciwnej stronie drogi    prowadzącej przez Nietulisko Duże na działce nr 84  w Prawęcinie.
Lipa uznana została za pomnik przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie nr XXII/162/04 z dn. 26.03.2004 r.

 

Lipa szerokolistna (nr rej. 752). Drzewo wielopienne o obwodach pierśnic: 5,24 cm, 3,38 cm i 3,81 cm, wysokość: 19 m i  szerokość korony – 22 m

220803 odsloniecie geologiczne - Doly Biskupie
Odsłonięcie geologiczne – Doły Biskupie

Rośnie na skraju działki rolnej obok budynku Nr 88 we wsi Prawęcin po przeciwnej stronie drogi prowadzącej do części wsi zwanej Komorniki na działce nr 439 w  Nietulisku Dużym.

Za pomnik drzewo zostało uznane uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie nr XXII/162/04 z dn. 26.03.2004 r.

 

Odsłonięcie geologiczne (nr rej. 160). Odsłonięcie stanowi S fragment ściany kamieniołomu dł. 50 m, wys. 15 m. Występują tu szare dolomity  środkowego dewonu w ławicach do 1m. Budują one formę zrębowo-łuskową.

Pomnik znajduje się w południowej części nieczynnego kamieniołomu dolomitów, na zachodnim zboczu doliny rzeki Świśliny poniżej osiedla Doły Biskupie, na  działce nr 442  w Dołach Biskupich.

Pomnik utworzony Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego nr 23/87 z dnia 02.10.1987 r.

 

 

Profil geologiczny, Doły Biskupie
Profil geologiczny, Doły Biskupie

Profil geologiczny (nr rej. 161). Osłonięcie profilu dolnego i środkowego triasu. Długość ok. 100 m i wysokości 15-20 m starego kamieniołomu. Odsłonięcia skalne  w ścianach mają obecnie naturalną formę urwisk skalnych o dużych walorach krajobrazowych.

Dokum. rej. w N i NW ścianie kamieniołomu na E zboczu doliny Śwśliny na działce nr 555 w Dołach Biskupich.

Utworzony jako pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23/87 z dnia 02.10.1987 r.

Profil geologiczny – wąwóz (nr rej 162). W stromym zalesionym wąwozie na zboczu doliny liczne odsłonięcia skalne, prezentujące profil najwyższego triasu dolnego oraz prawie kompletny profil triasu środkowego – tzw. wapienia muszlowego. Piaskowce tworzą próg skalny o wys. 1,5 m, wyżej budują próg skalny wys. ok. 2 m w dnie wąwozu i urwiska do 3 m w ścianach wąwozu.

Znajduje się na terenie działki rolnej, w pobliżu budynku nr 152 w Nietulisko Dużym, na działce nr 345  w Nietulisku Dużym.

Uznany jako pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego nr 23/87 z dn. 02.10.1987 r.

profil-geologiczny---Nietulisko-Duze
Profil geologiczny, Nietulisko Duże