Telefony alarmowe

Z telefonu stacjonarnego:

  • 999 : Pogotowie
  • 998: Straż Pożarna
  • 997: Policja
  • 994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
  • 993: Pogotowie Ciepłownicze
  • 992: Pogotowie Gazowe
  • 991: Pogotowie Energetyczne
  • 988: Telefon Zaufania
  • 986: Straż miejska
  • 981: Pomoc drogowa

 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta Ostrowiec Świętokrzyski: 41 – 997 – aby połączyć się z posterunkiem policji w Ostrowcu Świętokrzyski.

W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi.

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.