Spis numerów

KIEROWNICTWO

101 247 6355 Marzena Dębniak– Starosta
101 247 6355 Andrzej Jabłoński – Wicestarosta
113 247 5269 Mariusz Pasternak– Przewodniczący Rady Powiatu

SEKRETARZ POWIATU OSTROWIECKIEGO

103 247 6620 Łukasz Witkowski

SEKRETARIAT

 

101

247 6355
247 6610  247 6965 fax
Ewelina Skocka

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY

Referat Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

104  

247 6848

Ewa Łojek – Kierownik Referatu

Ewelina Wiśniewska

 

105

 

247 5269

Monika Filipczak

Magdalena Bajak

 Referat Organizacyjno- Administracyjny

115 247 5178 Marzena Jemielniak – Kierownik Referatu
 

102

247 6217 Beata Bronikowska

Kinga Ciepichał

 

12

 

247 6359

Kancelaria

Sylwia Kałuża

Teresa Sałkowska

 

26

 

247 6410

Archiwum zakładowe

Beata Górniak

STANOWISKO DS. KADR

116 247 6288 Alina Piwnik – Migdalska

STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

102 247 6468 Beata Kobiałka

STANOWISKO ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

112 247 5183 Magdalena Kołeczek

 ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

301 247 6183 Romuald Pachocki

Monika Mazur

302 247 6185 Stanisław Leszczyński

Mariusz Grzesiak

 WYDZIAŁ FINANSOWY

108 247 6975 Julita Szewczyk– Skarbnik Powiatu
114 247 6088
Grażyna Derlatka – zastępca skarbnika
106 247 6788 Edyta Stawiarska

Urszula Różalska

107 247 6770 Agata Domagała – Trzaskowska
Kinga Krońska
109 247 6090 Marta Orzechowska – Barańska

Agnieszka Borecka

110 247 6973 Monika Kowalska

Aneta Pisula

Agnieszka Gajowik

 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU POWIATU

207 247 6466 Tomasz Mroczek – Naczelnik Wydziału 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

204 247 6866 Robert Zajączkowski

Mariusz Kasprzyk

Referat Rozwoju Powiatu

115 247 6136 Dariusz Wilczak
Iwona Gałka
208 247 6464 Rafał Borowiecki

Anna Strąpoć

Referat Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym

214

 

205

247 64 60

 

247 6082

Romuald Wójcik – Kierownik Referatu

Dorota Pietrzykowska
Mirosław Wojsławski
Dariusz Soliński

206 247 6072 Ksenia Loranty
Klaudia Zdonek
Piotr Gębura

 STANOWISKO DS. TRANSPORTU

215 247 66 15 Andrzej Śląszkiewicz

Sylwia Michalczyk

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

  249 9211 Łukasz Śliwiński – Naczelnik Wydziału

Geodeta Powiatowy

Sekretariat Wydziału

11 249 9210 Renata Drewniak

Referat Geodezji i Katastru

13 249 9216 Agnieszka Gontarczyk – Kierownik  Referatu
12 249 9214 Dorota Sałata

Dorota Wójcik

12 249 9213 Katarzyna Kwiecień
14 249 9217 Ewa Malanowicz

Małgorzata Kałuża

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

21 249 9225  – Kierownik Referatu
1 249 9204 Magdalena Kowalewska

Ewelina Graboń

1 249 9201 Kamil Skiba
22 249 9224 Agnieszka Padoł

Kamil Osojca

24 249 9226 Maciej Drożdżowski

Radosław Cichocki

25 249 9222 Grzegorz Olszański

Damian Sala

26a 249 9220 Aleksandra Jakubowska

Paulina Kupiec

 Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

21 249 9225 – Przewodnicząca ZUDP
26 249 9220 Joanna Fałdrowicz

 WYDZIAŁ ROLNICTWA, ŚRODOWISKA i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 Referat Rolnictwa i Środowiska

313 247 6356 Anna Mroczkowska – Śledź

Łukasz Dziekan

308 247 6358 Elżbieta Mroczek

Aleksandra Kaczmarska

 Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu

305 247 6377 Andrzej Potorski – Z-ca Naczelnika
306 247 6247 Katarzyna Dąbrowska

Mateusz Gagat

304 247 5270 Marta Szwajcer – Wykrota

Katarzyna Falecka

Iwona Kowalczyk

303 247 5278 Monika Guzal

 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

11 247 6064
Karolina Petrykowska – Naczelnik Wydziału

Referat Praw Jazdy

1 247 6044 Magdalena Sadowska – Kierownik Referatu

Monika Dziekan

Agata Nowacka

Agnieszka Krzeszowska

2 247 6048 Umawianie wizyt w Referacie Praw Jazdy

Referat Rejestracji Pojazdów

 4  247 6054 Agnieszka Ciździelska

Anna Ciechocińska-Leśniak

Beata Masternak

5 247 6056 Sylwia Pająk

Kinga Pietrzykowska

Aleksandra Nowosad

  247 5202 oraz 247 6062 Umawianie wizyt w Referacie Rejestracji  Pojazdów
7 247 5274 Joanna Szymczuch

Monika Czupryńska

Dominika Gilewska

Agnieszka Krasuska

8 247 6182 Agnieszka Wilk

Ewelina Mierzejewska

9 247 5267 Beata Gaik

Magdalena Kita

Marzena Soja

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

202 247 6294 Mariusz Łata – Naczelnik Wydziału

Referat Edukacji

213 A 247 6352 Antoni Maciejko – Kierownik Referatu
203 247 5215 Aneta Kwiecień

Agata Klusek

217 247 6898 Anna Rostworowska

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

     
201  

247 6130

Edyta Góra

Katarzyna Kowalska

 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

213 247 6365

247 6292

Łukasz Smyła – Naczelnik Wydziału

Małgorzata Kasińska

209 247 6147 Patrycja Budzeń

Małgorzata Majecka

Justyna Pajączkowska

210 247 6367 Roman Bańkowski

Sylwia Pszonak

211 247 5168 Olga Kojder – Malicka

Monika Matysiak

212 247 6353 Agata Susfał
Aneta Kłokocka

 

 ZESPÓŁ ds. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

307 247 6933 Andrzej Kaptur – Kierownik Zespołu

Jarosław Dąbrowski

 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA

10 247 6142 Adriana Jeruzal

STANOWISKO ds. BHP INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

213A 248 6146 Przemysław Tic

PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

307 247 6933 Jarosław Dąbrowski

PORTIERNIA

  247 5284  

KASA

  266 1224 Bank Spółdzielczy