Kontrole

Kontrola 1 – Szkoły Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim
Protokół kontroli.
Postanowienie pokontrolne.

Kontrola 2 – Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 Ostrowiec Świętokrzyski
Protokół kontroli.

Kontrola 3 – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Protokół kontroli.

Kontrola 4 – Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli.

Kontrola 5 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli.

Kontrola 6 – Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli.

Kontrola 7 – Wydział Finansowy, Wydział Komunikacji, Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli.

Kontrola 8 – Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wystąpienie pokontrolne

Protokół kontroli