Kontrola zarządcza

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.86.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.09.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Ostrowieckiego za rok 2020.

Plan kontroli na 2021 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za  2019 rok.

Plan kontroli na rok 2020.

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.21.2020 Starosty Ostrowieckiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu kontroli wewnętrznej”.

Zarządzenie Nr OR.I.120.1.68.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.120.1.56.2011 z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Zarządzenie Nr OR.I.120.1.61.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.l.120.1.56.2011 z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Zarządzenie Nr OR.I.120.1.59.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.l.120.1.56.2011 z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Ostrowieckiego za 2018 rok.

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.34.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.I.120.1.56.2011 z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.17.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 16 maja 2012 r. – w sprawie powołania Zespołu ds.zarządzania ryzykiem.

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.56.2011 Starosty Ostrowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. – w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

Archiwum:

Zarządzenie Nr OR.I.120.1.89.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr Or.I.120.1.18.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu kontroli wewnętrznej”.

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.18.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 15.04.2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu kontroli wewnętrznej”.

 

Sprawozdania

Kontrole wewnętrzne