Szkoły i placówki

Szkoły i Placówki Oświatowe Powiatu Ostrowieckiego

Szkoła Telefon Dyrektor
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Kilińskiego 19
www: staszic.ostrowiec.pl
e-mail:
staszicsekret@poczta.onet.pl
e-mail: ksieg_staszic@o2.pl
tel. (41) 265-44-32
fax (41) 265-52-11
Dariusz Kaszuba
Liceum Ogólnokształcące Nr II
im. J. Chreptowicza
ul. Rosłońskiego 1
www: chreptus2.nazwa.pl/jomla
e-mail: lo2sekretariat@o2.pl
tel. (41) 266-61-62
fax (41) 266-61-62
Małgorzata Górecka – Smolińska
Liceum Ogólnokształcące Nr III
im. Wł. Broniewskiego
ul. Sienkiewicza 67 A
www: broniewski.ostrowiec.pl
e-mail: lo3bronek@poczta.onet.pl
tel. (41) 262-17-68
fax (41) 266-44-48
Robert Warda
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
ul. Żeromskiego 5
www: sms.ostrowiec.pl
e-mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl
tel. (41) 262-48-06
fax (41) 262-48-06
Anna Trojanowska
Zespół Szkół Nr 1
os. Słoneczne 33
www: www.zs1.net
e-mail:zs1@onet.pl
tel./fax (41) 263-08-60

dyr. (41) 266-36-77

Agnieszka Kutera
Zespół Szkół Nr 2
os. Słoneczne 45
www: budowlanka.net.pl
e-mail: zsnr2@budowlanka.net.pl
tel. (41) 263-17-33
fax (41) 263-17-33
Jacek Farys
Zespół Szkół Nr 3
ul Sandomierska 2
www: zs3ostrowiec.neostrada.pl
tel. (41) 265-45-81
fax (41) 265-45-81
Tomasz Łodej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Mickiewicza 1 www: ckziuostrowiec.pl
e-mail: ckziuostrowiec@onet.eu
tel. (41) 266-78-20
fax (41) 266-78-10
Marcin Sitarz

Szkoły Specjalne

Szkoła Telefon Dyrektor
Zespół Szkół Specjalnych
ul. Iłżecka 31
www: zssostrowiec.edupage.org
e-mail: zssostrowiec@wp.pl
tel. (41) 263-44-99
fax (41) 263-44-99
Magdalena Wykrota -Skóra
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
ul. Gulińskiego 8
www: soswostrowiec.edupage.info
e-mail: sosw_gulin@poczta.onet.pl
tel. (41) 247-47-20
fax (41) 247-47-20
p.o. Katarzyna Krzyżanowska
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
ul. Sienkiewicza 67
www: mos.ostrowiec.pl
e-mail: pdmsosw@poczta.fm
tel. (41) 248-24-40
fax (41) 248-24-40
Jacek Pająk

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Szkoła Telefon Dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Żeromskiego 5
www: brak
e-mail: pp-p@post.pl
tel. (41) 266-59-44
fax (41) 266-59-44
Elżbieta Helicka
Bursa Szkolna
os. Słoneczne 48
www: bursaostrowiec.republika.pl
e-mail: bursasekretariat@poczta.onet.pl
tel. (41) 247 6149
fax (41) 247 61 49
tel. dyr. (41) 247 61 56
p.o. dyrektor Katarzyna Jedlikowska
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Kilińskiego 12A
www: ogniskoplastyczne.wordpress.com
e-mail: popostrowiec@vp.pl
tel. (41) 262-71-97
fax (41) 262-71-97
Tomasz Kandyba

Szkoły i Placówki Niepubliczne

* Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 67, www.cez.edu.pl e-mail: cez@cez.edu.pl.
tel. 41/ 263 05 31

* Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 26 A, www.szkoła-ekspert.pl,
e-mail: biuro@szkola-ekspert.pl tel. 41/ 265 46 45 i 248 02 48

* Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Św., ul. Okólna 6b, www.zak.edu.pl e-mail:
ostrowiecswietokrzyski@zak.edu.pl tel. 41/ 247 60 94

* Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela, Ostrowiec Św., ul. Niewiadoma 19,
www.klo.ostrowiec.pl e-mail klo.popiel@wp.pl tel. 41/ 265 19 34

* Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Św.                               http://www.edukacja.org.pl; email: kontakt@edukacja.org.pl; tel. 41 262 83 20

* Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Ostrowcu Św. ul. Kilińskiego 49, www.zdz.kielce.pl,
e-mail: ostrowiec@zdz,kielce.pl tel. 41/265 38 83 i 247 94 20

*Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Św., ul. Bałtowska, 27-400 Ostrowiec Św., e-mail: mowkunow@op.pl, tel. 880 112 754/ 41 262 93 64

*Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KROPKA, ul. Sandomierska 26a, Ostrowiec Św.,
e-mail: poradniakropka@vp.pl, tel. 507 814 334