Pomniki Przyrody – Gmina Bodzechów

Głaz narzutowy Lipnik
Głaz narzutowy Lipnik

Głaz narzutowy (nr rej. 132). Głaz narzutowy owalny, dość silnie zagłębiony w zbocze zapadliska krasowego. Zbudowany z czerwonego granitu gruboziarnistego. owierzchnia głazu porośnięta jest praktycznie całkowicie mchem z pojedynczymi egzemplarzami roślin: paproci, czarnych jagód, fiołków i innych. Pomnik zlokalizowany jest w zagłębieniu porośniętego lasu, ok. 300 m na SW od granic nieczynnego kamieniołomu Lipnik, ok. 1 km na N od zachodnich zabudowań wsi Czarna Glina, Nadleśnictwo Ostrowiec Św. Leśnictwo Jeziorko, oddział 180 a, na działce nr 180/1200, obręb ewidencyjny Sudół.

Głaz narzutowy uznano za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego nr 23/87  z dnia 02.10.1987 r.

 

 

Skalka-Sfinks---Szewna
Skałka “Sfinks”

Skałka „Sfinks” (nr rej. 133). Baszta skalna o średnicy ok. 5 m i wys. 8 m położona na zboczu doliny. Skałka zbudowana jest z piaskowców dolnojurajskich serii ostrowieckiej. Pomnik zlokalizowany jest na wschodnim zboczu doliny rzeki Kamionki,

w pobliżu osiedla Woźniakówka, ok. 4 km na SSW od centrum Ostrowca Świętokrzyskiego w miejscowości Szewna. Skałka znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 862 w miejscowości Szewna.

Skałka została uznana za pomnik przyrody  Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego nr 23/87  z dn. 02.10.1987 r.