Pomoc dla inwestora

TERENY INWESTYCYJNE NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU OSTROWIECKIEGO

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

GMINA KUNÓW

GMINA ĆMIELÓW

GMINA BAŁTÓW

GMINA BODZECHÓW

GMINA WAŚNIÓW

INSTYTUCJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO

PODRĘCZNIK DLA INWESTORÓW – przedsięwzięć infrastrukturalnych

Pomoc dla inwestora/przedsiębiorcy w zakresie dotacji zewnętrznych:

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO działający w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
Referat Rozwoju i Inwestycji; pok. 111 (I-piętro); tel. /041/ 247 61 36; dw@powiat.ostrowiecki.eu
ig@powiat.ostrowiecki.eu

Okres programowania Unii Europejskiej 2014 -2020

(Programy pomocowe dla inwestora/przedsiębiorcy)

1. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020
2. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
3. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
4. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
5. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
5. PROGRAM POMOC TECHNICZNA
6. PROW – PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
7. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PODATKÓW LOKALNYCH W 2016 W GMINACH POWIATU OSTROWIECKIEGO:

STATYSTYKA POWIATU OSTROWIECKIEGO – GUS 2017

Przydatne linki:

www.rozwoj-swietokrzyskie.pl
www.mr.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Szczegółowe informacje w zakresie możliwości inwestycyjnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego oraz uzyskania wsparcia z UE można uzyskać w Referacie Rozwoju i Inwestycji pok. 111 (I-piętro);tel. 041 247 61 36; dw@powiat.ostrowiecki.eu