Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Iłżecka 37
(zobacz dojazd w Google Mapa)
e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu

Godziny urzędowania: 730 – 1530
Wydział Komunikacji – w czwartki czynny do 1630

Deklaracja dostępności cyfrowej

Centrala
tel. (41) 247 66 10

 

Sekretariat Starosty, Wicestarosty
247 63 55
fax (41) 247 69 65

 

Wydział Komunikacji

Referat Praw Jazdy:
pokój 1 – tel.  (41) 247 60 44
pokój 2 – tel. (41) 247 60 48

Referat Rejestracji Pojazdów:
pokój 4   – tel. (41) 247 60 54
pokój 5   – tel. (41) 247 60 56
pokój 6   – tel. (41) 247 52 02
pokój 7   – tel.  (41) 247 52 74
pokój 8    – tel. (41) 247 61 82
pokój 9   – tel. (41) 247 52 67
pokój 11 – tel. (41) 247 60 64

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
tel./fax (41) 249 92 00

W celu bezpośredniego połączenia z numerem wewnętrznym, należy do numeru (41) 2499 dodać wybrany numer wewnętrzny.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Referat Edukacji:
tel. (41) 247 52 15

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych:
tel. (41) 247 61 30

 

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Rolnictwa i Środowiska:
tel.  (41) 247 63 56
 
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:
tel.  (41) 247 62 47
 
 
Wydział Architektury i Budownictwa
tel.  (41) 247 62 92
 

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

Referat Zamówień Publicznych:
tel. (41) 247 68 66

Referat Rozwoju i Inwestycji :
tel. (41) 247 61 36

tel. (41) 247 64 64

Referat Zarządzania Drogami :
pokój 214  tel. (41)64 60

pokój 205 tel. (41) 247 60 82

Stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym:
tel. (41) 247 60 82

Stanowisko ds. Transportu:
tel. (41) 247 66 15

 

Wydział Finansowy
tel. (41) 247 67 70

Wydział Organizacyjno – Prawny

Referat Obsługi Rady Powiatu i Zarządu:
tel. (41) 247 68 48
tel. (41) 247 52 69

Referat Organizacyjno – Administracyjny:
tel. (41) 247 51 78
tel. (41) 247 62 17

Kancelaria:
tel. (41) 247 63 59

Archiwum
tel. (41) 247 64 10

Stanowisko ds. Kadr:
tel. (41) 247 62 88

Stanowisko ds. komunikacji społecznej:
tel. (41) 247 62 17

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
tel. (41) 247 5183

Zespół Radców Prawnych
tel. (41) 247 61 85
tel. (41) 247 61 83

Zespół ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego
tel. (41) 247 69 33

 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
tel. (41) 247 61 42
 
Stanowisko ds. BHP
tel. (41) 248 61 46

 


    Data utworzenia: 23 grudnia 2015
    Osoba publikująca: Powiat Ostrowiecki
    Stronę została wyświetlona: 43 378 razy.

    Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021
    Zmodyfikował: Beata Bronikowska