Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2020

Lp.Data zgłoszeniaImię i nazwisko lub nazwa inwestoraNr działkiUlicaMiejscowośćOpis zamierzenia budowlanegoData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
1.24.03.2020Katarzyna i Mateusz Starzomscy23/2Wojnowicebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegowniosek wycofany 02.04.2020r.