Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2015

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2016

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2017

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2018

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2019

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2020