Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zab. do 35m2 – 2018

Lp.Data zgłoszeniaImię i nazwisko lub nazwa inwestoraNr działkiUlicaMiejscowośćOpis zamierzenia budowlanegoData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
119.04.2018 r.Paradowscy AMP spółka jawna 308/45, 308/46FabrycznaKunówbudowa wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV o powierzchni zabudowy do 35m225.04.2018 r.