Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zab. do 35m2 – 2020

Lp.Data zgłoszeniaImię i nazwisko lub nazwa inwestoraNr działkiUlicaMiejscowośćOpis zamierzenia budowlanegoData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu