Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy złożonych po dniu 19.09.2020r.

Znak sprawy AB.6743.1...Data zgłoszeniaImię i nazwisko lub nazwa inwestoraNr działkiUlicaMiejscowośćOpis zamierzenia budowlanegoData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu 
155/202101.07.2021Jabłońscy Monika i Piotr94-Kolonia Piaski, gm Kunów Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym23.07.2021
156/202101.07.2021Gmina Ćmielów628/1, 710/1, 710/2 Brzóstowa, gm. ĆmielówBudowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV23.07.2021
157/202105.07.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o81/1, 61, 140/4ul. Paulinowska Ostrowiec Św.Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn2527.07.2021
158/202105.07.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o549, 44/9, 323ul. Dolna Szewna Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn2527.07.2021
159/202106.07.2021Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Hutnik'' 2/4 (obr.45 ark.3) ul. Staszica Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym02.09.2021
160/20217.07.2021Krzysztof Leśkiewicz42/5 (obręb 0015 ark.2) ul. Rzeczki Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 29.07.2021
161/20217.07.2021Justyna Szczykutowicz i Grzegorz Szczykutowicz38/16 ( obr. 16 ark. 6)ul. GajowaOstrowiec Św.Budowa nowego budynku mieszkalnego 29.07.2021
162/20217.07.2021Lidia Kozieł 283/1 i 283/2 ( ark.2 obr. 0050)ul. Wiśniowa Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 29.07.2021
164/20217.07.2021Robert Hamera 136/1 (obr. 0006 ark. 2)ul. Polna Janik Budowa instalacji gazu w gruncie oraz budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 29.07.2021
165/202107.07.2021Gmina Bodzechów206/1, 204/2, 199/1 ( obr.0011 )-Magonie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 29.07.2021
166/202109.07.2021Biernacki Tadeusz56 (obr. 6 ark. 1)ul. Kolonia RobotniczaOstrowiec Św. Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenia wycofane dnia 29.07.2021
167/202112.07.2021Deroń Wiesława32 (obr 50 ark. 1)ul. SpółdzielczaOstrowiec Św. Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 03.08.2021
168/202112.07.2021Piwowarski Edward4 (obr. 24 ark 3)ul. Skośna Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie oraz budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 22.07.2021
169/202112.07.2021Józef Dugiel21 (obr. 3 ark. 6)ul. MiodowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie oraz budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 03.08.2021
170/202113.07.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.dz. 13/2, 14/8, 12/4, 11, 10, 7/8, 1/2, 15/11, 14/9 (obr. 3 ark. 6) 69 (obr. 3 ark. 5), 63, 56, 29, 23/5 (obr. 3 ark. 7) 38/2, 41/6, 40/4, 40/13, 39/4, 27/2, 28/224/5, 25/8, 29/3, 31/3, 32/3, 33/3, 30/2 (obr. 14 ark. 1) 3/29, 4/1, 4/2 (obr. 15 ark 1)ul. AkacjowaOstrowiec Św.Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem 21.07.2021
171/202114.07.2021Wielgus Alina i Józef35 Jędrzejów, gm. BodzechówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym22.07.2021
172/202114.07.2021Szcześniak Elżbieta i Adam75/1 (obr. 37 ark. 3)ul. SkładowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym28.07.2021
173/202115.07.2021Gmina Bodzechów29, 1/1 -Gromadzice, gm. BodzechówBudowa wodociągu rozdzielczego 06.08.2021
174/202115.07.2021Wojtachna Beata Wojtachna Zbigniew116/4, 116/6Boksycka, gm. KunówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym06.08.2021
175/202116.07.2021Panaszewska Janina48/3 (obr. 24 ark 3)ul. SkośnaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym07.08.2021
176/202116.07.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.2295/4, 2276/6-ĆmielówBudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa07.08.2021
177/202116.07.2021Lis Stanisław2736ul. MałachowskaĆmielówBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego07.08.2021
178/202120.07.2021Gmina Kunów103, 160/21, 160/3 ul. SłonecznaKunówBudowa sieci wodociągowej11.08.2021
179/202120.07.2021SM "Hutnik"5/25 (obr. 45 ark. 3)ul. KościuszkiOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym02.09.2021
180/202120.07.2021Jaworska Jolanta Jaworski Zbigniew2/146 (obr. 50 ark. 2)ul. NiewiadomaOstrowiec Św. Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym11.08.2021
181/202120.07.2021Buczkowska Małgorzata Buczkowski Bolesław28 (obr. 3 ark 6) ul. JagodowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym11.08.2021
182/202120.07.2021Kunat Alicja136 (obr 50 ark 2)ul. NIewiadomaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym11.08.2021
183/202120.07.2021Buda Lucyna
Buda Józef
286 (obr. 50 ark. 2)ul. WiśniowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym11.08.2021
184/202121.07.2021Szwagierczak - Grudzień Beata Grudzień Grzegorz 950/1ul. SzerokaBodzechówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym12.08.2021
185/202122.07.2021Curyło Grzegorz Lumer - Curyło Agnieszka7/12 (obr. 0003 ark. 6)ul. PoziomkowaOstrowiec Św.Budowa wewnętrznej instalacji gazu w gruncie i w budynku mieszkalnym jednorodzinnym13.08.2021
186/202123.07.2021Szymański Zbigniew61/2 (obr. 19 ark. 2)ul. HubalczykówOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz w budynku gospodarczym14.08.2021
187/202126.07.2021Agnieszka Zielińska56 (ark.6 obręb 0003)ul. KorzennaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie oraz budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 17.08.2021
188/202126.07.2021Grażyna Pawłowska-Dominik Konrad Dominik261 ( obręb 0006)ul. OkrężnaJanik Budowa wew. instalacji gazu na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 17.08.2021
189/202126.07.2021Andrzej i Monika Baran46 ( obr.43 ark. 2) ul. SzewieńskaOstrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego28.07.2021
190/202126.07.2021Sławomir Wieczorek31 ( obr. 0048 ark. 4)ul. StalowaOstrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego28.07.2021
191/202127.07.2021Dekasińska Halina5/10 (obr. 3 ark. 5)ul. WrzosowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym18.08.2021
192/202128.07.2021Elżbieta i Zbigniew Kuc238 (obr. 11)ul. GombrowiczaOstrowiec Św.Przebudowa budynku mieszkalnego w zakresie wydłużenia okapu dachu nad balkonem 19.08.2021
193/202128.07.2021Radosław Bełczewski 239 (obr. 11)ul. GombrowiczaOstrowiec Św.

Przebudowa budynku mieszkalnego w zakresie wydłużenia okapu dachu nad balkonem 19.08.2021
194/202128.07.2021Elżbieta i Waldemar Łata55/2 ul. SłonecznaWymysłów, gm. KunówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym19.08.2021
195/202128.07.2021Marek Simla91/1, 91/2 (obr. 17 ark. 1)ul. RudzkaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym06.08.2021
196/202129.07.2021Justyna Tomczyk - Haba Jarosław Haba42/10 (obr. 16 ark. 6)ul. KochowskiegoOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym20.08.2021
197/202130.07.2021Mariusz, Monika Pękala42/6 ( obr 0016 ark.2)ul. KochowskiegoOstrowiec Św.Instalacja gazu w gruncie oraz budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 21.08.2021
198/202130.07.2021Alicja i Krzysztof Mikla291 ( obr.06 )-GoździelinBudowa wew. instalacji gazu na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego06.08.2021
199/202130.07.2021Damian Lichota 310/7 313/2 ( obr. 0009) -Rudka BałtowskaBudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 13.08.2021
200/202102.08.2021Daniel Szymański 234/2 ( obr.4)SpacerowaChmielówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 24.08.2021
201/202103.08.2021Magdalena Kiliańska85 ( obr. 36 ark. 2 )ul. Iłżecka Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 06.08.2021
202/202105.08.2021Paweł Piotr Simpla2 ( obr. 32 ark. 1)Tomaszów Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 27.08.2021
203/202105.08.2021Agnieszka Kopacz 577 ( obr 0006) -GoździelinBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 24.08.2021
204/202106.08.2021Marianna Maron1388 ( obr.1 )Opatowska Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 30.08.2021
205/202106.08.2021Halina Lazar180/4 ( 0014)-Nowy Skoszyn Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgłoszenie wycofane dnia 30.08.2021
206/202109.08.2021Elżbieta Truchlewska1511 ( obr. 0004 ark.1 )ul. OstrowieckaChmielówBudowa instalacji gazu w budynku mieszklanym jednorodzinnym 24.08.2021
207/202109.08.2021Marzena Wójcik 18/3 ( obr 0012ul. Ostrowiecka MiłkówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 25.08.2021
208/202109.08.2021Wiesława i Ryszard Wójcik 21/1 ( obr 23 ark. 1)ul. Bałtowska Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 23.08.2021
209/202109.08.2021Marzena Bargieł1096 ( obręb 0001 Ćmielów)ul. LegionówĆmielów Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 31.08.2021
210/202109.08.2021Małgorzata Polak1035 ( obręb 0006 ark.2 )ul. Polna Janik Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 31.08.2021
211/202109.08.2021Marta Niezgoda184, 185 ( obręb 0017 ark. 1 )ul. WesołaWymysłówBudowa instalacji gazu w gruncie oraz budynku mieszaklnym, jednorodzinnym 31.08.2021
212/202109.08.2021Katarzyna Leszczyńska257/2 ( obręb 0050 ark. 2 )ul. Wiśniowa Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 31.08.2021
213/202110.08.2021Urszula i Piotr Kupiec109/3 ( obr. 6 ark.1 )ul. Kolonia RobotniczaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku usługowymzgłoszenie wycofane dnia 13.08.2021
214/202110.08.2021Urszula i Piotr Kupiec43/8 ( obr. 6 ark. 1 )ul. Kolonia RobotniczaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Zgłoszenie wycofane dnia 18.08.2021
215/202116.08.2021Robert Ziemniak138/1 ( obr. 0032 ark. 31)ul. RudzkaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego07.09.2021
216/202116.08.2021Artur Pluciński 15 ( obr.50 ark. 1)ul. Podstawie Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego 07.09.2021
217/202116.08.2021Sławomir Sadowski Joanna Sadowska56 ( obr. 24 ark. 3)ul. Skośna Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w gruncie oraz budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 07.09.2021
218/202116.08.2021Marek Ziemniak138/2, 138/1 ( obr0032 ark. 31)ul. RudzkaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego07.09.2021
219/202116.08.2021Mariusz Pisarzak865 ( obr. 0002 )ul. Opatowska Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 07.09.2021
220/202118.08.2021Rafał i Marianna Krzciuk60/9 ( obr22 ark.1 )ul. Bałtowska Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 09.09.2021
221/202118.08.2021Dorota i Zygmunt Gała229,230 ( obr.0026 )-Świrna Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 09.09.2021
222/202120.08.2021Bożena Młynek 9/12 -Kolonia Inwalidzka, gm. KunówBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 24.08.2021
223/202120.08.2021Sobólski Marcin78/2, 13 (obr. 22 ark. 1)ul. KopalnianaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 24.08.2021
224/2021
23.08.2021Marian Góra

69/1ul. LangiewiczaSzewnaBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego14.09.2021
225/202123.08.2021Kępa Jerzy16/8 (obr. 19 ark. 2)ul. BałtowskaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego14.09.2021
226/202124.08.2021Gawron Jerzy83 (obr. 41 ark. 2)ul. PodgórzeOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego03.09.2021
227/202124.08.2021Włodarczyk Ala133 (obr. 50 ark. 2)ul. NiewiadomaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego15.09.2021
228/202124.08.2021Jeżewska Anastazja20/10 (obr. 15 ark.1)ul. SzałwiowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego15.09.2021
229/202125.08.2021Witczak Mariusz Witczak Katarzyna63 (obr. 3 ark. 7)ul. AkacjowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego16.09.2021
230/202125.08.2021Tutalak Lidia19/1 (obr. 48 ark. 4)ul. StalowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego03.09.2021
231/202125.08.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.20/1, 19/1, 18/1, 17/3, 309, 16/1, 12, 15/3, 1157/2, 10/1, 1194, 5/5, 35, 5/9, 5/6, 152/2, 123/2, 66/2, 65/3, 65/5, 64/5, 63/2, 62/5, 61/3, 60, 59, 36, 34/2, 33/2, 32/2, 29/2, 28/2, 145/3, 145/4, 24/2, 23/6, 23/7, 22/7, 22/6, 21/3, 18/5, 17/4, 16/2, 15/4, 14/2 Kolonia Inwalidzka 215, 386/3, 385/3, 391, 306, 307, 190/3, 190/1, 191, 1202/1 Janik, gm. Kunów
Pismem z dnia 10.09.2021r. Inwestor poinformował że w związku z podziałem działki nr 14/2 (obr 7) teren inwestycji obejmował będzie działki nr 14/3, 14/6 (obr. 7)
-Kolonia Inwalidzka, Janik, gm. KunówBudowa sieci gazowej średniego ciśnienia16.09.2021
232/202126.08.2021Gmina Ćmielów1112, 39 -Brzóstowa, gm. ĆmielówBudowa kanalizacji sanitarnej 17.09.2021
233/202126.08.2021Białota Robert53, 55 (obr. 48 ark 3)ul. ZygmuntówkaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu na potrzeby 2 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.17.09.2021
234/202126.08.2021Pater Dorota33/3 (obr. 48 ark. 4)ul. StalowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego30.08.2021
235/202126.08.2021Aneta Kowalska19/2 (obr. 48 ark. 4)ul. StalowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego03.09.2021
236/202127.08.2021Krzysztof Pasternak174-Nietulisko MałeBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego20.09.2021
237/202130.08.2021Kolasa Teresa305/1 (obr. 50 ark. 2)ul. WiśniowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego21.09.2021
238/202130.08.2021Andrzej Witek290 (obr. 50 ark. 2)ul. WiśniowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego21.09.2021
239/202131.08.2021Alicja Koper22/7, 22/9, 23/8 -Kolonia Inwalidzka, gm. KunówBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego22.09.2021
240/202131.08.2021Alicja Koper22/7, 23/7-Kolonia Inwalidzka, gm. KunówBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego22.09.2021
241/202131.08.2021Tokarski Grzegorz136/2 Kolonia Piaski, gm. KunówBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego22.09.2021
242/202131.08.2021Michalski Marcin1076ul. OlszówkaSzewna, gm. BodzechówBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego13.09.2021
243/202131.08.2021Jan Iskra91/3 (obr. 36 ark. 4)ul. MłyńskaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego02.09.2021
244/202101.09.2021Barbara Żyła267,268 ( obr. 11 ark.3)ul. WitosaOstrowiec św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 23.09.2021
245/202101.09.2021Marzena Rychter140/4, 81/1 ( ark.3 obręb 0039)ul. Paulinowska Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie oraz budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 13.09.2021
246/202101.09.2021Polska spółka Gazownictwa1, 7/19, 7/45, 7/18, 7/67, 7/89 ( ark.1)Aleja Solidarności Ostrowiec Św.Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn250 z przyłączem PEdn200
247/202101.09.2021Polska spółka Gazownictwa42/5, 2/2, 54, 56/2, 51/12 ( obr. 0015, ark.2) 60 ( obr. 0018, ark.1)Rzeczki Ostrowiec Św.Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn110 z przyłączem PEdn40 23.09.2021
248/202101.09.2021Polska spółka Gazownictwa103, 45/1, 45/2, 45/4, 43/2, 41, 40 ( obr. 0008-Kolonia PiaskiBudowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25 23.09.2021
249/202106.09.2021Stanisław Bielecki26-Piaski BrzóstowskieBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 14.09.2021
250/202106.09.2021Bidziński Hubert741/2ul. ZarzeczeSzewna, gm. BodzechówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 15.09.2021
251/202107.09.2021Machała Stanisław2276ul. RaciborskiegoĆmielówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
252/202107.09.2021Gmina Ćmielów144, 115-Piaski Brzóstowskie, gm. ĆmielówBudowa kanalizacji sanitarnej
253/202107.09.2021Wójtowicz Zofia124/2ul. TrawnaSzewnaBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
254/202108.09.2021Stawiński Daniel5/62 (obr. 19 ark 5)ul. SikorskiegoOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
255/202109.09.2021Gmina Ćmielów139/1, 140, 115 -Piaski BrzóstowskieBudowa kanalizacji sanitarnej
256/202109.09.2021Woźniak Ewa56ul. ŻeromskiegoOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
257/202109.09.2021Wojteczek Krystyna55 (obr 42 ark 3)ul. MałaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 13.09.2021
258/202109.09.2021Irena Agatowska 758 ul. DolnaSzewna, gm. BodzechówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 13.09.2021
259/202109.09.2021Baran Joanna1512, 1513-Chmielów, gm. BodzechówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 13.09.2021
260/202110.09.2021Agatowska Barbara836/1ul. DolnaSzewna, Gm. BodzechówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
261/202113.09.2021Molenda Bolesław i Beata30ul. JagodowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
262/202113.09.2021Rybińska Hanna47 (obr. 33 ark. 3)ul. TomaszówOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
263/202113.09.2021Orłowski Łukasz Orłowska Marlena16/3 (obr. 24 ark. 4)ul. SkośnaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
264/202113.09.2021Mirosław Jeżewski36/2 (obr. 15 ark. 3)ul. SiennieńskaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku gospodarczym oraz w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
265/202113.09.2021Dariusz Gajowik144ul. WierzbowaMiłkówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
266/202113.09.2021Marcin Dumania23 (obr. 22 ark. 1)ul. KopalnianaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 20.09.2021
267/202113.09.2021Grzegorz Stan190-GlinkaBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
268/202113.09.2021Grzegorz Stan1182ul. SandomierskaĆmielówBudowa instalacji gazu w budynku handlowo - usługowym
269/202113.09.2021Cielebąk Wiesław14 (obr. 22 ark. 1)ul. KopalnianaOstrowiec Św. Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 20.09.2021
270/202113.09.2021Kacuga Jan i Selwina174 (obr. 5 ark. 1)ul. SpacerowaOstrowiec Św. Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
271/202114.09.2021Wędzicha Barbara29/1
(obr. 40 ark. 4)
ul. ŚwiętokrzyskaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
272/202114.09.2021Renata Szczyglińska22/2 (obr. 22 ark. 1)ul. KopalnianaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 20.09.2021
273/2021
14.09.2021Foremniak Annadz 19/6 (obr. 8 ark. 1)ul. MalinowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
274/202114.09.2021Kazimierz i Jolanta Rokoszny38 (obr. 3 ark. 6)ul. JagodowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
275/202115.09.2021Barbara Mazur - Basa63 (obr. 3 ark 6)ul. PoziomkowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
276/202115.09.2021Kazimiera Kasińska - Dzioba, Andrzej Dzioba58 (obr. 39 ark 3)ul. ŻeromskiegoOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie, budynku gospodarczym oraz budynku mieszkalnym, jednorodzinnym
277/202115.09.2021Krystyna Orlik743ul. SzkolnaĆmielówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 20.09.2021
278/202115.09.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.172, 97, 96, 95, 94, 35, 34, 33, 32/4 (obr. 41 ark 2)ul. PodgórzeOstrowiec Św.Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem 21.09.2021
279/202116.09.2021Wiesław Lasek255/6, 255/8 ( obr.2)ul. Boksycka KunówBudowa instalacji gazu na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego
280/202116.09.2021Krzysztof Kitowski 54 ( obr. 32 ark.3)Rynek Denkowski Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
281/202116.09.2021Agnieszka Król6/17 ( obr 24 ark. 1)ul. Bałtowska Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 21.09.2021
282/202116.09.2021Krzysztof Granat16/10 ( obr. 19 ark.2)ul. Bałtowska Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
283/202116.09.2021Bogumiła Iwan21 ( obr. 16 ark. 3 )ul. GajowaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
284/202116.09.2021Damian Lipiec315/4 ( obr. 23 )ul. DolnaOstrowiec Św.Budowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
285/202116.09.2021Grzegorz Deroń239, 240/2 ( obr. 3 )Piaski BrzóstowskieĆmielówBudowa wew. instalacji gazu dla budynku mieszkalnego
286/202116.09.2021Jan Mroczkowski114/2 ( obr. 0008 -Kolonia Piaski Budowa wew. instalacji gazu dla budynku mieszkalnego
287/202117.09.2021Janusz Tworzewski 44/10 ( obr.0006 ark. 1)Kolonia Robotnicza Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
288/202117.09.2021Ryszard i Barbara Firmanty 23/5 ( obr. 0003 ark. 7 )ul. Akacjowa Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
289/202117.09.2021Józef Błosiński 427ul. Ostrowiecka MiłkówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
290/202117.09.2021Maciej Ordzianowski 11 ( obr. 0039 ark.2 )ul. Kanałowa Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
291/202117.09.2021Jarosław Sadło107 ( obr. 8)-Jędrzejowice Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
292/202117.09.2021Marzena Krawczyk 35 ( obr. 02 ark.6 )ul. GościniecOstrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
293/202117.09.2021Roman Błachut 80/2 ( obr. 17 ark. 5)ul. PoziomkowaOstrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
294/202117.09.2021Paweł i Magdalena Bęben1115/1 ( obr 0001)ul. PartyzantówKunówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
295/202117.09.2021Mirosław i Katarzyna Dryjas38/4 ( obręb 14 ark. 1)ul. Akacjowa Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
296/202117.09.2021Bożena Nowak442/1 ( obr. 14)- MychówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
297/202117.09.2021Tomasz Korpikiewicz1406/16, 1406/18 ( obr. 1 )ul. Strumyk KunówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
298/202117.09.2021Katarzyna i Emil Gałek49/7, 50/7 ( obr18, ark.1)ul. SiennieńskaOstrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zgłoszenie wycofano 23.09.2021
299/202117.09.2021Marcin Wdowczyk 933 ( obr. 1)ul. LasińKunówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
300/202117.09.2021Piotr Ruszkawski420/7 ( obr. 6)ul. Szkolna Janik Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
301/202117.09.2021Józef i Marzena Kłusek95/1 ( obr.17)- Podszkodzie Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
302/202117.09.2021Grzegorz Grudz\ień38/.1 ( obr.20 ark.4)ul. Sikorskiego Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
303/202117.09.2021Michał i Karolina Kowalscy 36 ( obr. 0013 ark. 5)ul. Żeromskiego Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
304/202117.09.2021Elżbieta Kozub42 ( obr.0003 ark.6)ul. Jagodowa Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
305/202117.09.2021Mirosława Kaczmarska 529 ( obr. 0007 bark.2 )ul. Rżuchowska GromadziceBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
306/202117.09.2021Grzegorz Cieszkowski 161/2 ( obręb 12)ul. Ostrowiecka MiłkówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
307/202117.09.2021Roman Krawczyk 29/4 ( obr.21 ark. 1)ul. Rozległa Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
308/202117.09.2021Aurelia Piwnik 203/4 ( obręb 4 )ul. Miła ChmielówBudowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
309/202117.09.2021Mariusz i Małgorzata Kurek4/3 i 4/4 ( obr. 4 ark.4 )ul. Iłżecka Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym22.09.2021
310/202117.09.2021Wanda Pocheć314 ( obr. 0007 ark. 1)ul. Rżuchowska Gromadzice Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
311/202117.09.2021MEC7/85, 7/88, 7/89 ( obr. 44 ark. 1)Al. Solidarności Ostrowiec Św.Instalowanie instalacji gazowej na zew. doprowadzającej gaz do kotłowni przy ul. Solidarności
312/202117.09.2021Barbara i Radosław Parka 121 ( obr. 41 ark. 2)ul. PodgórzeOstrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
313/202117.09.2021Piotr Dąbrowski 39,40, 41 ( obr. 24 ark. 3)ul. Skośna Ostrowiec Św.Budowa wew. instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
314/202122.09.2021Polska Spółka Gazownictwa160/9, 160/3 ( ark.1 obręb 0017)ul. SłonecznaWymysłówBudowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25
315/2021
22.09.2021Polska Spółka Gazownictwa103, 160/21, 160/2, 160/18 ( ark.1 obr. 0017)ul. Słoneczna WymysłówBudowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25
316/202124.09.2021Polska Spółka Gazownictwa8, 3/9, 3/10ul. Sezamkowa Ostrowiec Św.Budowa gazociągu średniego ciśnienia
317/202124.09.2021Polska Spółka Gazownictwa2/21 (obr 36 ark. 1), 46, 32/38, 27/3, 32/47, 21, 35, 36, 37, 38 )obr 11 ark 5) 98/84, 98/81, 98/20, 97/1, 98/84, 12/1, 10/1, 9/1, 101/1, 7/1, 6/1, 5/1, 3/1, 2/1 (obr. 17 ark 5), 181/1, 179, 177/3, 178, 180/2, 144/,1 ,112/2, 111, 110, 101, 100, 93.91, 90, 80/1, 71, 28, 14, 13, 12, 1(obr 17 ark 5), 137/3, 129 n(Obr 14 ark 4) 85/4, 87/4, 91/3, 92/5, 93/1 (obr 11 ark 3), 1, 91/4, 65, 33, 31/2, 61/3, 61/4, 27, 31/1, 64, 88, 89, 115, 117, 139, 192, 161, 173, 188, 171, 172, 160 (obr 11 ark 4)ul. Wspólna, Trzeciaków, Kochanowskiego, Polna, Kopernika, Waryńskiego, Trzeciaków, Botaniczna, Wodna, Zielona Ostrowiec Św.Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami instalacyjnymi