Informacje o zgłoszeniach zamiaru budowy złożonych po dniu 19.09.2020r.

Znak sprawy AB.6743.1...Data zgłoszeniaImię i nazwisko lub nazwa inwestoraNr działkiUlicaMiejscowośćOpis zamierzenia budowlanegoData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
14/202104.02.2021Michalski Sławomir638, 639 (obr. 0006)ul. Ostrowiecka Janik, gm. KunówBudowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym26.02.2021
15/202105.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.11, 10/3, 10/4, 14/2 (obr 22 ark. 2)ul. BałtowskaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami27.02.2021
16/202105.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.55/2, 58/7, 60/1, 60/2, 103, 58/2, 59 (obr. 0017)ul. SłonecznaWymysłówBudowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami27.02.2021
17/202105.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.23/6, 23/17, 23/14 (obr. 19 ark. 3) ul. ŚwierkowaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami27.02.2021
18/202105.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.84, 83, 79, 77, 78, 48, 47, 46, 45, 44/2, 92, 93, 60 (obr. 18 ark. 1) 125 (obr. 18 ark. 1)ul. Siennieńska Ostrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami27.02.2021
19/202105.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.85/7, 85/8, 93 (obr. 0018 ark. 1)ul. SiennieńskaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami27.02.2021
20/202109.02.2021Pachlarz Annadz. 25 (obr. 48 ark. 4)ul. StalowaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa instalacji gazu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnym jednorodzinnym03.03.2021
21/202115.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.890, 924, 922 ul. PolnaBodzechówBudowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami09.03.2021
22/202115.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.43/2, 45/4, 27/2, 3, 4, 5, 6, 9, 10/2, 11, 12, 62 ( ark. 3) 35, 2, 3/1, 3/2, 3/4, 3/6, 3/7, 5/2, 5/3, 5/7, 5/8, 12/1, 14/1, 14/2, 16/1, 16/3, 16/5 ( ark.4) ul. SkośnaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami09.03.2021
23/202115.02.2021MWiK Sp. z o.o.15/2, 22, 21 (obr. 9 ark 4)ul. JarzębinowaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa sieci wodociągowej 09.03.2021
24/202115.02.2021Kurek Monika i Andrzej48 (obr 3 ark 6)ul. KorzennaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa instalacji gazu w gruncie oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym09.03.2021
25/202115.02.2021Malec Irena451/10 ul. Ostrowiecka KunówBudowa instalacji gazu w gruncie oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym09.03.2021
26/202115.02.2021Grzesik Jolanta2/21ul. GrabowieckaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa instalacji gazu w gruncie oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym09.03.2021
27/202117.02.2021Gmina Kunów250 270/1, 269/1, 268/1, 267/1, 266/1, 266/2, 265/1, 264/1, 213/1, 212/1, 261/1, 260/1, 209/1, 258/6, 256/1, 255/7, 255/5,254/8, 254/10, 253/1, 254/6, 252/14 Boksycka, gm KunówBudowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV11.03.2021
28/202117.02.2021Kołodziejska Dominikia14/2, 15/2, 16/2 (obr 33 ark. 2)ul. OstrowieckaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego11.03.2021
29/202117.02.2021Woś Anna i Rafał52/3 (obr. 36 ark. 4)ul. RynekOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym25.02.2021
30/202123.02.2021Dragan Wiesław i Zofia48 (32.3)ul. TopolowaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym17.03.2021
31/202124.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.32, 35/1 (obr. 50 ark. 1), 521, 35, 169 (obr 50 ark. 2) ul. SpółdzielczaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa gazociągu niskiego ciśnienia z przyłącem18.03.2021
32/202124.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.4/4, 4/1 (obr. 4 ark. 4)ul. IłżeckaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączem18.03.2021
33/202124.02.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.11/1, 11/5, 11/14 (obr. 3 ark 7) Pismem z dnia 17 .03. 2021 r. Inwestor zmienił zakres inwestycji dodając działkę 11/15.ul. MorelowaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami18.03.2021
34/202105.03.2021Nalepa Michał Nalepa Sylwia 11/5, 12/2 (obr. 3 ark 7)ul. MorelowaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa instalacji gazu w gruncie oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 29.03.2021
35/202110.03.2021Zdonek Grzegorz47 (obr. 3 ark. 6)ul. KorzennaOstrowiec ŚwiętokrzyskiBudowa instalacji gazu w gruncie oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 01.04.2021
36/202111.03.2021Jadwiga Bednarska55/2 -Jędrzejów, gm. BodzechówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 02.04.2021
37/202112.03.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o75/3 ( obr 0021, ark.2) ul. Bałtowska Ostrowiec Św.Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem 03.04.2021
38/202115.03.2021Danuta Niedziela3/17 (ark.1 obręb 0003)ul. Miętowa Ostrowiec Św.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 06.04.2021
39/202119.03.2021Gmina Bałtów470, 469/1, 452 ( obręb 11Wólka Bałtowska Bałtów Budowa sieci wodociągowych10.04.2021
40/202119.03.2021Dawid Stan739 ( ark.1 obr. 0001)ul. Szkolna ĆmielówBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym 10.04.2021
41/202119.03.2021Polska Spółka Gazownictwa w Kielcach 419, 375, 378 ( obręb 0001 Ćmielów)ul. SkałaĆmielówBudowa sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa06.04.2021
42/202119.03.2021Polska Spółka Gazownictwa w Kielcach 573/4, 572/1, 547, 513, 472 ( obręb 0001 Ćmielów)-ĆmielówBudowa sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa06.04.2021
43/202125.03.2021Ireneusz Kisiel99 ( ark.1 obr. 0008)-Jędrzejowice gm. BodzechówBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 30.03.2021
44/202125.03.2021Elżbieta i Leonard Kisiel 42/1 ( ark..1 obr. 50)ul. Spółdzielcza Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 16.04.2021
45/202125.03.2021Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 67/2 ( obr.35, ark.2) ul. Denkowska Ostrowiec Św.Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Św.16.04.2021
46/202125.03.2021Danuta Skalska 195 ( ark.2 obr.50)ul. Spółdzielcza Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 16.04.2021
47/202126.03.2021Polska Spółka Gazownictwa 93/7, 93/4, 93/3, 93/6, 87/5ul. Rozległa, Bałtowska Ostrowiec Św.Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem PEdn2517.04.2021
48/202129.03.2021Mirosław Nowożeński72, 27 ( ark.1 obr. 22)ul. Kopalniana Ostrowiec Św. Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego13.04.2021
49/202129.03.2021Zbigniew Ptach 105 ( ark.2 obr. 50) ul. Niewiadoma Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 20.04.2021
50/202130.03.2021Jerzy i Iwona Szczygłowscy 204 ( ark.1, obr. 0051)ul. Mostowa 35 Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie oraz budynku mieszkalnym
51/202130.03.2021Piotr i Katarzyna Nowak81 ( ark.1, obr. 0017)ul. Wesoła 38Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
52/202102.04.2021Sowińska Anna330/1-GoździelinBudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
53/202106.04.2021Niedziela Danuta3/17 (ark.1 obręb 0003)ul. MiętowaOstrowiec Św.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 09.04.2021
54/202112.04.2021Seweryn Tusiński 236/4 ( obr 0004)ul. Spacerowa Chmielów, gm BodzechówBudowa instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
55/202112.04.2021Danuta i Dariusz Wojciechowscy 677/2 ( obr. 0023)ul. Zarzecze Szewna, gm Bodzechów Budowa wew. instalacji gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
56/202112.04.2021Nowak Urszula34/2 (obr 0021 ark. 2)ul. Bałtowska Ostrowiec Św.Budowa instalacji gazu w gruncie oraz w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
57/202113.04.2021Zenon Ziółkowski 5/4 ( ark.3 obr. 48)ul. StalowaOstrowiec Św.Instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
58/202113.04.2021Sylwia Wiaderek29 ( ark.3 obr. 48)ul. Stalowa Ostrowiec Św.Instalacja gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
59/202113.04.2021Joanna i Paweł Moczyńscy 236/5ul. Spacerowa 25AChmielówInstalacja gazu w budynku jednorodzinnym
60/202116.04.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.9/8, 9/18, 9/16 (obr 24 ark 2)ul. ŚwiętojańskaOstrowiec Św. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami
61/202116.04.2021Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.85/7, 85/11, 85/10 (obr 18 ark 1)ul. SiennieńskaOstrowiec Św. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami
62/202119.04.2021Wanda Nowocień346 ( obr. 4)ul. Słoneczna 2ChmielówBudowa wewnętrznej instalacji gazu na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego