Uchwała Zarządu Powiatu Nr 125/2021 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w toku konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 111/2021 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego powiatu pod nazwą ,,Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach’’ zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej