Uchwała Nr XXXII/190/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/163/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej na “Pełną konserwację techniczną i estetyczną ołtarza głównego i tabernakulum oraz konserwację techniczną i estetyczno-plastyczną obrazu Zaślubin NMP w kościele pw. Zaślubin NMP w Rudzie Kościelnej” – realizacja w 2020 r.

Czytaj więcej