Wydział Rolnictwa i Środowiska

Rejestry i wykazy prowadzone przez Wydział Rolnictwa i Środowiska:

1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2. Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
3. Rejestr firm zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów
4. Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach na których występują te ruchy
5. Archiwum geologiczne