Rejestry i ewidencje – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

1. rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste
2. rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd
3. ewidencja i plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
4. rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej
5. rejestr gruntów podlegających rekultywacji
6. rejestr nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowieckiego