Rejestry i ewidencje – Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych:

1. ewidencja szkół i placówek publicznych

– ogólnie dostępna

2. ewidencja szkół i placówek niepublicznych

– ogólnie dostępna

3. rejestr zaświadczeń w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

– dostępny dla organów, instytucji, zainteresowanej osoby na jej pisemny wniosek, którym dane są niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych na ich pisemny wniosek.

4. ewidencja skierowań do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

– dostępna dla organów administracji publicznej, sądów, prokuratury, policji na ich pisemny wniosek.

Informacja w sprawie rejestru instytucji kultury.

Rejestr instytucji kultury.