Rejestry i ewidencje – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

1. wykazy podmiotów leczniczych i aptek z terenu powiatu ostrowieckiego na dany rok – ogólnie dostępne w wydziale i na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej wydziału

2. informacje i relacje dotyczące działań profilaktyczno-promocyjnych realizowanych z inicjatywy wydziału – ogólnie dostępne w wydziale i na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Ostrowieckiego

3. informacje dotyczące podmiotu leczniczego (ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim), dla którego Powiat Ostrowiecki jest podmiotem tworzącym – dostępne są na wniosek zainteresowanych stron z zastrzeżeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych spraw

4. wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych oraz przepisy realizujące działalność biura – ogólnie dostępne w wydziale i na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Ostrowieckiego