Rejestry i ewidencje – Wydział Rolnictwa i Środowiska

Rejestry i wykazy prowadzone przez Referat Rolnictwa i Środowiska:

1. publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2. rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
3. rejestr firm zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów
4. rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach na których występują te ruchy
5. archiwum geologiczne
6. pozwolenia zintegrowane

 

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu:

1. rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste
2. rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd
3. ewidencja i plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
4. rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej
5. rejestr gruntów podlegających rekultywacji
6. rejestr nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrowieckiego