Rejestry i ewidencje – Wydział Organizacyjno – Prawny

Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjno – Prawny:

1.  rejestr skarg i wniosków
2.  rejestr uchwał Zarządu i Rady Powiatu
3.  rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
4.  rejestr zarządzeń Starosty Ostrowieckiego
5.  rejestr umów
6.  rejestr prowadzonych kontroli w starostwie
7.  rejestr interpelacji i wniosków

Rejestry_i_ewidencje_Wydział_Organizacyjno – Prawny