Instrukcja obsługi, redakcja BIP, mapa serwisu

www.bip.powiat.ostrowiecki.eu
e-mail: bip@powiat.ostrowiecki.eu

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim został zbudowany zgodnie
z wytycznymi zawartymi w następujących aktach prawnych:
– Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron
w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Wybór kategorii następuje poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy, co powoduje wyświetlenie się żądanej informacji.
Strony Biuletynu Informacji Publicznej wyróżnia wspólny znak graficzny (logo).

 
Redakcja BIP

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37
Adres e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu
Telefon: (41) 247-63-55

Administrator:
Andrzej Siepka

Redaktor Naczelny:
Beata Bronikowska

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest redagowany przez zespół redaktorów BIP składający się z pracowników poszczególnych wydziałów i komórek równorzędnych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Mapa serwisu

Mapa Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Biuletyn Informacji Publicznej

Barańska Danuta
Bień Małgorzata
Bilski Marek
Broda Andrzej
Czupryński Dariusz
Dębniak Marzena
Duda Beata
Duda Zbigniew
Dybiec Łukasz
Gołdyn Janusz
Jabłoński Andrzej
Jabłoński Marcin
Kopański Jarosław Piotr
Łupina Emilia
Maj Piotr
Pasternak Mariusz
Proksa Ryszard
Rogala Robert
Rogalińska Agnieszka
Rogoziński Mirosław
Sobieraj  Małgorzata
Walesic Paweł
Wierzbiński Dariusz

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego

Oświadczenia majątkowe Jednostek Organizacyjnych Starostwa

Oświadczenia majątkowe Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zamówienia powyżej 30 000 euro

Sprzedaż nieruchomości

Licytacje

Wyniki postępowań przetargowych

Plany zamówień

Protokoły kontroli 2020
Protokoły kontroli 2019
Protokoły kontroli 2018
Protokoły kontroli 2017
Protokoły kontroli 2016
Protokoły kontroli 2015

Petycje wniesione w 2020 roku

Petycje wniesione w 2019 roku 

Petycje wniesione w roku 2018

Petycje wniesione w roku 2017

Petycje wniesione w roku 2016

Petycje wniesione w roku 2015

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Informacje o zgłoszeniu zamiaru budowy budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zab. do 35m

Informacje o zamiarze budowy sieci

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 roku

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

KLUBY SPORTOWE

Archiwum BIP 2003-2008

Archiwum BIP 2009-03.02.2016