Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na działkach, na których dokonano zalesienia gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – łącznie 13 działek ewidencyjnych o powierzchni 7,5000 ha, położonych na terenie powiatu ostrowieckiego.

Czytaj więcej o Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na działkach, na których dokonano zalesienia gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – łącznie 13 działek ewidencyjnych o powierzchni 7,5000 ha, położonych na terenie powiatu ostrowieckiego.

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 8.60 firmy Geobid Katowice Sp. z o.o. – 2 postępowanie

Czytaj więcej o Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 8.60 firmy Geobid Katowice Sp. z o.o. – 2 postępowanie

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 8.60 firmy Geobid Katowice Sp. z o.o.

Czytaj więcej o Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego wraz z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 8.60 firmy Geobid Katowice Sp. z o.o.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadań pod nazwą: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520”. 2. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 3. „Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów”. 4. „Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzóstowskie”. 5. „Remont drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Skała od km 0+335 do km 1+600”. 6. „Remont drogi powiatowej nr 0658 T Kunów – Piaski – Janik (w msc. Janik), od km 4+658 do km 5+495”.

Czytaj więcej o Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadań pod nazwą: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520”. 2. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 3. „Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów”. 4. „Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzóstowskie”. 5. „Remont drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Skała od km 0+335 do km 1+600”. 6. „Remont drogi powiatowej nr 0658 T Kunów – Piaski – Janik (w msc. Janik), od km 4+658 do km 5+495”.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pod nazwą: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800”

Czytaj więcej o „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pod nazwą: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800”

“Organizacja i zakup wycieczki turystyczno-krajoznawczej Ostrowiec Świętokrzyski – Skalne Miasto – Praga – Ostrowiec Świętokrzyski w dniach 12/13 września 2019 r. – 15 września 2019 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Czytaj więcej o “Organizacja i zakup wycieczki turystyczno-krajoznawczej Ostrowiec Świętokrzyski – Skalne Miasto – Praga – Ostrowiec Świętokrzyski w dniach 12/13 września 2019 r. – 15 września 2019 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Unieważnienie postępowania: Organizacja i zakup wycieczki turystyczno-krajoznawczej Ostrowiec Świętokrzyski – Skalne Miasto – Praga – Ostrowiec Świętokrzyski w dniach 13/14 czerwca 2019 r.- 16 czerwca 2019 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czytaj więcej o Unieważnienie postępowania: Organizacja i zakup wycieczki turystyczno-krajoznawczej Ostrowiec Świętokrzyski – Skalne Miasto – Praga – Ostrowiec Świętokrzyski w dniach 13/14 czerwca 2019 r.- 16 czerwca 2019 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim