Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego

Oświadczenia majątkowe Jednostek Organizacyjnych Starostwa

Oświadczenia majątkowe Jednostek Organizacyjnych Powiatu

 
Archiwum:

Archiwum oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu

Archiwum oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego

Archiwum oświadczeń majątkowych Jednostek Organizacyjnych Starostwa

Archiwum oświadczeń majątkowych Jednostek Organizacyjnych Powiatu