Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej symbolem 5289 KUNÓW (KKI_KUNOW_KUNOW 27110), prowadzonej przez Orange Polska S.A., zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 1 w miejscowości Kunów.

Czytaj więcej o Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej symbolem 5289 KUNÓW (KKI_KUNOW_KUNOW 27110), prowadzonej przez Orange Polska S.A., zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 1 w miejscowości Kunów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej klasy D łączącej drogę powiatową nr 0726T ul. Opatowska z drogą gminną nr 310039T ul. Szosik w miejscowości Bodzechów z odwodnieniem i oświetleniem.

Czytaj więcej o Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej klasy D łączącej drogę powiatową nr 0726T ul. Opatowska z drogą gminną nr 310039T ul. Szosik w miejscowości Bodzechów z odwodnieniem i oświetleniem.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj więcej o Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na: “Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego w 2021 roku”

Czytaj więcej o Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na: “Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego w 2021 roku”

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, składającej się z działki nr 375 o pow. 0,0619 ha.

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów, składającej się z działki nr 375 o pow. 0,0619 ha.