Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej symbolem BT11697 BAŁTÓW, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej numer 1023, obręb Bałtów, gmina Bałtów.

Czytaj więcej o Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej symbolem BT11697 BAŁTÓW, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej numer 1023, obręb Bałtów, gmina Bałtów.

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Szewna – ulica Wakacyjna Nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury”.

Czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Szewna – ulica Wakacyjna Nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury”.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Boksycka, gm. Kunów, składającej się z działki nr 31 o pow. 0,5200 ha.

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Boksycka, gm. Kunów, składającej się z działki nr 31 o pow. 0,5200 ha.

Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej symbolem OSC3310_B, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zlokalizowanej przy ul. Zacisznej 26 w Ćmielowie.

Czytaj więcej o Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej symbolem OSC3310_B, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zlokalizowanej przy ul. Zacisznej 26 w Ćmielowie.