Informacja o zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej symbolem OSC3317_B zlokalizowanej w na działkach o numerach ewidencyjnych 72/3 (obr. 29, ark. 3) i 63/5 (obr. 29, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jana Samsonowicza.

Czytaj więcej o Informacja o zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej symbolem OSC3317_B zlokalizowanej w na działkach o numerach ewidencyjnych 72/3 (obr. 29, ark. 3) i 63/5 (obr. 29, ark. 4) w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jana Samsonowicza.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T Ćmielów, ul. Kolejowa odcinek II na kilometrze 1+133 do połączenia z drogą na terenie kolejowym realizowaną przez inny podmiot – odcinek długości 87,38m”.

Czytaj więcej o Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T Ćmielów, ul. Kolejowa odcinek II na kilometrze 1+133 do połączenia z drogą na terenie kolejowym realizowaną przez inny podmiot – odcinek długości 87,38m”.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, składającej się z działki nr 47/1 o pow. 0,0405 ha (obręb 37, arkusz 3).

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, składającej się z działki nr 47/1 o pow. 0,0405 ha (obręb 37, arkusz 3).

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, składającej się z działki nr 30/3 o pow. 0,0783 ha (obręb 37, arkusz 3).

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, składającej się z działki nr 30/3 o pow. 0,0783 ha (obręb 37, arkusz 3).

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 14 o pow. 0,3744 ha (obręb 15, arkusz 2).

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 14 o pow. 0,3744 ha (obręb 15, arkusz 2).

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Św., składającej się z działki oznaczonej nr 31 o pow. 0,1688 ha (obręb 15, arkusz 2).

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Św., składającej się z działki oznaczonej nr 31 o pow. 0,1688 ha (obręb 15, arkusz 2).

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Św., składającej się z działki nr 25/1 o pow. 0,0402 ha (obręb 15, arkusz 2).

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Św., składającej się z działki nr 25/1 o pow. 0,0402 ha (obręb 15, arkusz 2).

Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 7 lipca 2020 Burmistrza Ćmielowa sprawie zniesienia ograniczeń wprowadzonych przepisami porządkowymi ustalonymi w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARC-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

Czytaj więcej o Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 7 lipca 2020 Burmistrza Ćmielowa sprawie zniesienia ograniczeń wprowadzonych przepisami porządkowymi ustalonymi w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARC-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

Uzupełnienie zgłoszenia zmiany danych dotyczących instalacji 54735 OSTROWIECSWIETOKRZYSKI (27735 KKI_OSTROWISW_SPACEROWA) zlokalizowanej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Spacerowa 15, eksploatowanej przez T-Mobile S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Czytaj więcej o Uzupełnienie zgłoszenia zmiany danych dotyczących instalacji 54735 OSTROWIECSWIETOKRZYSKI (27735 KKI_OSTROWISW_SPACEROWA) zlokalizowanej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Spacerowa 15, eksploatowanej przez T-Mobile S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec złożonego 19 czerwca 2020 r. zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej symbolem OSC3317_B, zlokalizowanej na działkach nr ew. 72/3, 63/5 (obr. 29, ark. 3) przy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

Czytaj więcej o Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec złożonego 19 czerwca 2020 r. zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej symbolem OSC3317_B, zlokalizowanej na działkach nr ew. 72/3, 63/5 (obr. 29, ark. 3) przy ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Św., składającej się z działki nr 18/5 o pow. 0,0279 ha (obręb 14, arkusz 2).

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Św., składającej się z działki nr 18/5 o pow. 0,0279 ha (obręb 14, arkusz 2).

Obwieszczenie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 02.03.2020 r. znak: AB.6740.618.2019.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0662T na odcinku od km 3+616,00 do km 6+806,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.

Czytaj więcej o Obwieszczenie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 02.03.2020 r. znak: AB.6740.618.2019.AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 0662T na odcinku od km 3+616,00 do km 6+806,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.