Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Szewnie na prace konserwatorskie przy zabytkach

Czytaj więcej o Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Szewnie na prace konserwatorskie przy zabytkach

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RUZ.4210.38.2021.MJ z 15.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem

Czytaj więcej o Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RUZ.4210.38.2021.MJ z 15.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 0902T (ULICY SAMSONOWICZA) NA ODCINKU OD KM 0+825 DO KM 1+525 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.

Czytaj więcej o OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 0902T (ULICY SAMSONOWICZA) NA ODCINKU OD KM 0+825 DO KM 1+525 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA OBEJMUJĄCEGO ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1026T – UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 302150T UL. OGRODOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 0902T UL. SAMSONOWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH II ETAPU PROJEKTU „EKOLOGICZNY TRANSPORT MIEJSKI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”

Czytaj więcej o OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA OBEJMUJĄCEGO ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1026T – UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 302150T UL. OGRODOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 0902T UL. SAMSONOWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH II ETAPU PROJEKTU „EKOLOGICZNY TRANSPORT MIEJSKI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 „OSC4402C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 585 w miejscowości Goździelin, gm. Bodzechów.

Czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 „OSC4402C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 585 w miejscowości Goździelin, gm. Bodzechów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OSC4403A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 354/3 w miejscowości Miłkowska Karczma, gm. Kunów

Czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OSC4403A” wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 354/3 w miejscowości Miłkowska Karczma, gm. Kunów

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 41, arkusz 2), składającej się z działki nr 34 o pow. 0,1107 ha

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 41, arkusz 2), składającej się z działki nr 34 o pow. 0,1107 ha

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 41, arkusz 2), składającej się z działki nr 33 o pow. 0,0822 ha

Czytaj więcej o Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obręb 41, arkusz 2), składającej się z działki nr 33 o pow. 0,0822 ha

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RUZ.4210.379m.2020.WP z 04.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wygaszenia obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Czytaj więcej o Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RUZ.4210.379m.2020.WP z 04.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wygaszenia obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OSC3304D” wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Czytaj więcej o zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OSC3304D” wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.134.2020.MG z dnia 02.03.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9”

Czytaj więcej o Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.134.2020.MG z dnia 02.03.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9”